אודות

מהלך השקפה

מהלך השקפה הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות שינוי בתרבות הפיתוח המקצועי של מורים. מהלך השקפה עתיד לכלול בתוך כמה שנים 4,000

תפיסת העולם שלנו

כדי לשפר את למידת התלמידים והישגיהם באמצעות שיפור איכות ההוראה יש לזמן לעובדי ההוראה אפשרויות לפיתוח מקצועי מתמשך. הפיתוח המקצועי מתאפיין באחריות, בשותפות ובמעורבות פעילה

היעדים של מהלך השקפה

מתוך רצון לשפר את הפיתוח המקצועי של מורים, וכחלק מהמגמה להפוך את המורים עצמם לגורם מרכזי בשיח הפדגוגי, הציב לעצמו מהלך השקפה שלושה יעדים: –

השותפים למהלך השקפה

מהלך השקפה פועל כשיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין קרן יד הנדיב. יישום המהלך מתבצע במעגל ארצי ובמעגלים מחוזיים הפועלים בשיתוף פעולה ובהדדיות – מלמטה

מורים מובילים

המורים המובילים פועלים כמדריכים בית-ספריים המנהיגים קהילות מורים לומדות בבתי הספר שלהם. הם נבחרים בשל איכויותיהם האישיות, בשל הידע והרמה המקצועית שזוכים להערכת עמיתיהם ובשל

קהילות השקפה

קהילות השקפה הן קהילות מורים הפועלות בבתי הספר בהנחיית מורה מוביל, ויוצרות תרבות פיתוח מקצועי של מורים – על ידי מורים – למען מורים  

עקרונות היישום

מהלך השקפה מיושם במודל חדשני ומקצועי, תוך יצירת מעגלים משמעותיים של שיתופי פעולה ולמידה. עקרונות היישום משמשים קווים מנחים לכלל העשייה במהלך, החל בקהילות הבית-ספריות