המנהל לחינוך התיישבותי – מועמדות מורים

  

קול קורא למורים
מהלך השקפה, מורים מובילים, תשע"ט, המנהל לחינוך התיישבותי

מורים יקרים,

 • האם אתם מרגישים שאתם במיטבכם כשאתם מלמדים?
 • האם אתם נהנים לפתח חומרי ושיטות הוראה?
 • האם אתם מרגישים שאתם יכולים לתרום מניסיונכם בהוראה לפיתוח המקצועי של מורים אחרים בבית הספר?
 • האם אתם מעוניינים להוביל קהילות למידה של מורים בבית הספר כדי לתרום לפיתוח ההוראה שלהם?

אם כן, מקומכם אתנו – במהלך השקפה מורים מובילים של המינהל לחינוך התיישבותי.

מהלך השקפה – מורים מובילים הינו מהלך כלל ארצי שמוביל משרד החינוך, המאפשר למורים מובילים ובולטים בעלי יכולות הוראה מצוינות בבתי הספר להוביל מהלכים פדגוגיים במסגרת קהילות למידה בית ספריות. המורים המובילים אשר ישתלבו במהלך יוכשרו ויובילו קהילות למידה ומעשה של מורים בבית הספר העוסקות בניתוח פרקטיקות ההוראה שלהן ובפיתוחן.

מטרות התכנית

צוותי החינוך בבתי הספר הם בעלי הידע והניסיון להוביל תהליכי פיתוח מקצועי מיטביים בבתי הספר, מכיוון שהם מכירים היטב את צרכי בית הספר ואת מאפייניו הייחודיים, וכן את מאפייני המארג האנושי הפועל בו . המהלך נועד להכשיר שדירת מנהיגות של מורים מובילים בעלי מצוינות פדגוגית בבתי הספר של המנהל לחינוך התיישבותי, שיפעילו תהליכי פיתוח מקצועי פדגוגי לחיזוק ולחקר פרקטיקות פדגוגיות, במסגרת קהילות למידה ומעשה, בתוך בתי הספר שלהם.

מבנה התוכנית

 • מכל בית ספר יבחרו שלושה או ארבעה מורים מובילים להשתלבות במהלך.
 • המורים המובילים ישתתפו בתוכנית הכשרה דו שנתית, נושאת גמול השתלמות, בת 60 שעות אקדמיות, החל מספטמבר 2018. תכנית ההכשרה תכלול:
 • שני ימי למידה של המינהל לכלל המורים המובילים בתוכנית.
 • מפגשים קבוצתיים אזוריים לצוותי מורים מובילים ממספר בתי ספר, אחת לחודש.
 • ליווי פרטני לצוות מורים מובילים בית-ספרי לקידום קהילות למידה בית ספריות.
 • מפגשי הלמידה בתוכנית יתקיימו בימי שלישי.
 • כל מורה מוביל יוביל קהילת למידה בית ספרית של 5-6 מורים אשר תתמקד בחקר ופיתוח פרקטיקות פדגוגיות מיטביות. תהליך ההנחיה של המורה המוביל בקהילות הבית ספריות יחל במהלך חודש דצמבר 2018.
 • התוכנית תונחה על ידי מנחים פדגוגיים ממכללת לוינסקי לחינוך ופסיכולוגים מטעם בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. היא תתמקד בטיפוח זהות מקצועית חיובית, לצד כישורי ההנחיה הפדגוגית וההדרכה של המורים המובילים.

למורים המובילים יוקצה חצי יום הדרכה מטעם משרד החינוך עבור פעילותם בתוכנית.

המאפיינים והכישורים הנדרשים מהמורים המובילים

 • עובדי הוראה בפועל, בעלי וותק של ארבע שנות הוראה לפחות.
 • מומחיות וניסיון עשירים בהוראה.
 • יכולות גבוהות לפיתוח ידע וכלים פדגוגיים.
 • יכולת להוות השראה למורים אחרים.
 • מערכות יחסים טובות עם צוות ההנהלה והמורים בבית הספר.
 • כישורי הנחייה אישית וקבוצתית וכישורי מנהיגות.
 • פניוּת לתהליך למידה מחייב ולהובלת קהילת עמיתים בבית הספר – בפרט, פנויים בימי ג'.
 • עניין בהתפתחות מקצועית בבית הספר ונכונות להוביל תהליכי פיתוח מקצועי של מורים בבית הספר בשנים הקרובות.
 • יומלצו על ידי המנהל/ת.
 • התחייבות להמשיך ללמד בבית הספר בשנים הקרובות.

תהליך הקבלה למהלך

 • הגשת מועמדות ע"י המורה, בטופס המקוון, עד לתאריך 15.3.18.
 • מנהלים יכתבו המלצותיהם עד לתאריך 19.3.18.
 • במהלך אפריל יתקיימו ראיונות על-ידי צוות המהלך במנהל לחינוך התיישבותי.
 • תשובות ימסרו במהלך חודש מאי.

אם אתם רואים עצמכם כמורים מובילים בשנה"ל תשע"ט, הנכם מוזמנים להגיש את מועמדותכם בטופס המקוון.

יש להגיש מועמדות עד לתאריך 15.3.18.

מומלץ להתייעץ עם המנהל/ת לפני הגשת המועמדות.

לחצו כאן להרשמה