קול קורא מחוז דרום

רישום בתי ספר למהלך השקפה - מורים מובילים הסתיים ב-8.4.18

מנהל/ת יקר/ה,

מהלך השקפה – מורים מובילים הינו מהלך כלל ארצי שמוביל משרד החינוך, המאפשר למורים מובילים ובולטים בעלי יכולות הוראה מצוינות בבתי הספר להוביל מהלכים פדגוגיים במסגרת קהילות למידה בית ספריות. המורים המובילים אשר ישתלבו במהלך יוכשרו ויובילו, בבתי הספר שלהם, קהילות למידה ומעשה של מורים, אשר יעסקו בניתוח של פרקטיקות ההוראה שלהן ובפיתוחן. בכך, המהלך נועד לפתח את ההון האנושי המקצועי הנמצא בבתי הספר לטובת תהליך החינוך, ההוראה והלמידה.

האם אתה מעוניינ/ת לטפח שדירת מנהיגות של מורים מובילים בבית ספרך?

אם כן, הנך מוזמנ/ת להגיש את מועמדות בית ספרך להשתלבות במהלך השקפה למורים מובילים במחוז דרום בשנה"ל תשע"ט.

מטרות המהלך

צוותי החינוך בבתי הספר הם בעלי הידע והניסיון להוביל תהליכי פיתוח מקצועי מיטביים בבתי הספר, מכיוון שהם מכירים היטב את צרכי בית הספר ואת מאפייניו הייחודיים, וכן את מאפייני המארג האנושי הפועל בו . המהלך נועד להכשיר שדירת מנהיגות של מורים מובילים בעלי מצוינות פדגוגית בבתי הספר, שיפעילו תהליכי פיתוח מקצועי פדגוגי לחיזוק ולחקר פרקטיקות פדגוגיות, במסגרת קהילות למידה ומעשה, בתוך בתי הספר שלהם.

מבנה המהלך (לקראת תשע"ט)

במהלך תשע"ח – הגשת מועמדות ובחירה:
 • מנהלים יגישו את מועמדות בית ספרם בטופס מתוקשב – עד לתאריך 8.4.18
 • מורים שהומלצו למהלך על ידי המנהל יגישו מועמדות בטופס מתוקשב עד לתאריך 14.4.18 (קישור לטופס ישלח למורים לאחר המלצת המנהל).
 • במהלך חודש אפריל יתקיימו במחוז ראיונות למורים, בסופם יבחרו שלושה עד ארבעה מורים מכל בית ספר. הודעה תישלח למורים ולמנהלים במהלך חודש מאי.
במהלך תשע"ט:

§     

 • מנהלי בתי ספר שיצטרפו למהלך ישתתפו בקהילת למידה של מנהלים במסגרת אבני ראשה במחוז, השתלמות בת 40 שעות.
 • כל מורה מוביל יוביל קהילת למידה בית ספרית של 5-6 מורים אשר תתמקד בחקר ובפיתוח פרקטיקות פדגוגיות מיטביות. תהליך ההנחיה של המורה המוביל את קהילת הלמידה הבית ספרית יחל במהלך חודש ספטמבר 2018.
 • קהילות הלמידה שיובילו המורות והמורים במהלך יתמקדו בחמישה תחומי דעת עיקריים: שפה, מתמטיקה, הוראה דיאלוגית, מוטיבציה והערכה.
 • המורים המובילים ישתתפו בתוכנית הכשרה דו שנתית, בת שישים שעות אקדמיות שנתיות, שתתחיל בחודש אוקטובר 2018. תכנית ההכשרה תכלול:
  • מפגשי השתלמות במרכזי פסג"ה (הודעה על מרכזי הפסג"ה בהן תפעלנה ההשתלמויות תפורסם לקראת סוף שנת תשע"ח).
  • ליווי פרטני לצוות המורים המובילים הבית-ספרי, לקידום קהילות למידה בית ספריות
 • תכנית ההכשרה והליווי של המורים המובילים תונחה על ידי מנחים מטעם המחוז ותלווה על ידי מנחים מהמעבדה לחקר החינוך מאוניברסיטת בן גוריון, ותתמקד בטיפוח זהות מקצועית וכישורי ההנחיה הפדגוגית וההדרכה של המורים המובילים.

למורים המובילים יוקצה חצי יום הדרכה מטעם משרד החינוך עבור פעילותם בתוכנית.

המאפיינים והכישורים הנדרשים מהמורים המובילים

 • עובדי הוראה בפועל, בעלי וותק של ארבע שנות הוראה לפחות.
 • מומחיות וניסיון עשירים בהוראה
 • יכולות גבוהות לפיתוח ידע וכלים פדגוגיים
 • יכולת להוות השראה למורים אחרים
 • מערכות יחסים טובות עם צוות ההנהלה והמורים בבית הספר
 • כישורי הנחייה אישית וקבוצתית וכישורי מנהיגות
 • פניוּת לתהליך למידה מחייב ולהובלת קהילת עמיתים בבית הספר.
 • עניין בהתפתחות מקצועית בבית הספר ונכונות להוביל תהליכי פיתוח מקצועי של מורים בבית הספר בשנים הקרובות.

התנאים הנדרשים להשתלבות במהלך

המנהלים יובילו את המהלך בבית ספרם. לכן, תידרש מעורבותם ומחויבותם לתהליך:

 • מנהלים שיבחרו להשתלב במהלך יתבקשו למלא טופס מקוון (קישור לטופס בתחתית העמוד) ולהמליץ על לפחות שלושה מורים מובילים מתאימים.
 • המורים עליהם ימליץ המנהל יתבקשו למלא טופס מקוון (קישור לטופס ישלח לאחר המלצת המנהל).
 • באחריות המנהל להיות שותף בבניית קהילות הלמידה ולהקצות במערכת זמן בו ינחה אותם המורה המוביל, רצוי במסגרת של השתלמות בית ספרית .
 • באחריות המנהל לוודא שהמורים המובילים מנחים את קהילות הלמידה באופן סדיר.

 

הגשת מועמדות בתי ספר למהלך הסתיימה ב-8.4.18.