קול קורא מחוז ירושלים

קול קורא למנהלי בתי ספר – מהלך השקפה מורים מובילים תשע"ט

ההרשמה למנהלים הסתיימה ב-14.3.18

מנהל/ת יקר/ה,

מהלך השקפה – מורים מובילים הינו מהלך כלל ארצי שמוביל משרד החינוך, המאפשר למורים מובילים ובולטים בעלי יכולות הוראה מצוינות בבתי הספר להוביל מהלכים פדגוגיים במסגרת קהילות למידה בית ספריות. המורים המובילים אשר ישתלבו במהלך יוכשרו ויובילו, בבתי הספר שלהם, קהילות למידה ומעשה של מורים, אשר יעסקו בניתוח של פרקטיקות ההוראה שלהן ובפיתוחן. בכך, המהלך נועד לפתח את ההון האנושי המקצועי הנמצא בבתי הספר לטובת תהליך החינוך, ההוראה והלמידה.

האם את/ה מעוניינ/ת לטפח שדירת מנהיגות של מורים מובילים בבית ספרך?  

אם כן, הנך מוזמנ/ת להגיש את מועמדות בית ספרך להשתלבות במהלך השקפה למורים מובילים במחוז ירושלים בשנה"ל תשע"ט.

מהן מטרות המהלך?

צוותי החינוך בבתי הספר הם בעלי הידע והניסיון להוביל תהליכי פיתוח מקצועי מיטביים בבתי הספר, מכיוון שהם מכירים היטב את צרכי בית הספר ואת מאפייניו הייחודיים, וכן את מאפייני המארג האנושי הפועל בו . המהלך נועד להכשיר שדירת מנהיגות של מורים מובילים בעלי מצוינות פדגוגית בבתי הספר של מחוז ירושלים, שיפעילו תהליכי פיתוח מקצועי פדגוגי לחיזוק ולחקר פרקטיקות פדגוגיות, במסגרת קהילות למידה ומעשה, בתוך בתי הספר שלהם.

מבנה המהלך (לקראת תשע"ט)

במהלך תשע"ח – הגשת מועמדות ובחירה:

 • מנהלים יגישו את מועמדות בית ספרם בטופס מתוקשב – עד לתאריך 14.3.2018.
 • בתי הספר שנבחרו למהלך יפנו למורים המתאימים למהלך ויפרסמו את הקול קורא להגשת מועמדות. מורים יגישו מועמדות בטופס מתוקשב עד לתאריך 17.4.2018.
 • מנהלים יצרפו המלצות למורים שהגישו את מועמדותם.
 • במהלך חודשים אפריל ומאי יתקיימו ראיונות למורים, בסופם יבחרו שלושה עד ארבעה מורים מכל בית ספר. הודעה תישלח למורים ולמנהלים במהלך חודש מאי.

במהלך תשע"ט:

 • כל מורה מוביל יוביל קהילת למידה בית ספרית של 5-6 מורים אשר תתמקד בחקר ובפיתוח פרקטיקות פדגוגיות מיטביות. תהליך ההנחיה של המורה המוביל את קהילת הלמידה הבית ספרית יחל במהלך חודש דצמבר 2018.
 • המורים המובילים ישתתפו בתוכנית הכשרה דו שנתית, בת ששים שעות אקדמיות שנתיות, שתתחיל בחודש ספטמבר 2018. תכנית ההכשרה תכלול:
  • שני ימי למידה לכלל המורים המובילים והמנהלים שבמהלך
  • מפגשים קבוצתיים רשותיים לצוותי מורים מובילים ממספר בתי ספר של המחוז באותה רשות. (אחת לחודש)
  • ליווי פרטני לצוות המורים המובילים הבית-ספרי, לקידום קהילות למידה בית ספריות
 • תוכנית ההכשרה והליווי של המורים המובילים תונחה על ידי מנחים מטעם המחוז ותלווה על ידי מנחים פדגוגיים ממכללת לוינסקי לחינוך ופסיכולוגים מטעם בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה, ותתמקד בטיפוח זהות מקצועית וכישורי ההנחיה הפדגוגית וההדרכה של המורים המובילים.

למורים המובילים יוקצה חצי יום הדרכה מטעם משרד החינוך עבור פעילותם בתוכנית. 

המורים המובילים חייבים להיות פנויים לצרכי התכנית בימי ב', החל משעה 10:00. 

מהם המאפיינים והכישורים הנדרשים מהמורים המובילים?

 • עובדי הוראה בפועל, בעלי וותק של ארבע שנות הוראה לפחות.
 • מומחיות וניסיון עשירים בהוראה.
 • יכולות גבוהות לפיתוח ידע וכלים פדגוגיים.
 • יכולת להוות השראה למורים אחרים.
 • מערכות יחסים טובות עם צוות ההנהלה והמורים בבית הספר.
 • כישורי הנחייה אישית וקבוצתית וכישורי מנהיגות.
 • פניוּת לתהליך למידה מחייב ולהובלת קהילת עמיתים בבית הספר – בפרט, פנויים בימי ב'.
 • עניין בהתפתחות מקצועית בבית הספר ונכונות להוביל תהליכי פיתוח מקצועי של מורים בבית הספר בשנים הקרובות.

מהם התנאים הנדרשים להשתלבות במהלך?

המנהלים יובילו את המהלך בבית ספרם. לכן, תידרש מעורבותם ומחויבותם לתהליך:

 • מנהלים שיבחרו להשתלב במהלך יתבקשו להפיץ קול קורא למורים ולדאוג כי לפחות שלושה מורים מובילים מתאימים יגישו את מועמדותם למהלך.
 • המנהלים יידרשו לכתוב חוות דעת על המורים אשר יגישו את מועמדותם למהלך.
 • במערכת השעות לתשע"ט המנהל ידאג לכך כי המורים המובילים יהיו פנויים החל מהשעה 10.00 בימי ב'
 • באחריות המנהל להיות מעורב בבניית קהילות הלמידה ולהקצות במערכת זמן בו ינחה אותם המורה המוביל, רצוי במסגרת של השתלמות בית ספרית .
 • באחריות המנהל לוודא שהמורים המובילים מנחים את קהילות הלמידה באופן סדיר.
 • המנהל ישתתף בארבעה מפגשים מחוזיים במהלך תשע"ט (כולל כנסים וועדות היגוי).

ההרשמה למנהלים עבור בתי ספר הסתיימה ב-14.3.18. ההרשמה למורים הסתיימה ב-17.4.18