קול קורא מחוז מנח"י

للإعلان باللغة العربية اضغط هنا 

ההרשמה למהלך השקפה – מורים מובילים, מחוז מנחי תשע"ט,  הסתיימה  

קול קורא למורות ולמורים להשתתף במהלך השקפה – מורים מובילים

מורים מובילים – קהילות למידה מהפרקטיקה – מחזור ג' תשע"ט
אנו קוראים
לכם מורים מצטיינים
ולכן מורות מצטיינות
להצטרף לתכנית מחוזית
שמטרתה שיפור מעשה ההוראה
באמצעות מורים שמובילים קהילות למידה

 התכנית מיועדת להקים ולהפעיל קהילות למידה מקצועיות של מורות ומורים עמיתים, שמטרתן טיוב מעשה ההוראה. קהילות המורים ילמדו יחד סוגיות מעשיות בהוראה ולמידה המעסיקות אותן, באמצעות ניתוח העשייה החינוכית בכתות כגון; משימות הוראה, תוצרי למידה, סביבות למידה, שיעורים וכיו"ב.

התכנית היא חלק ממהלך ארצי כולל של משרד החינוך המיועד לחולל שינוי בתרבות הלמידה והפיתוח המקצועי של מורות ומורים. התכנית החלה לפעול בתשע"ז בקנה מידה קטן יחסית ועתידה לגדול ולהתרחב בשנים הקרובות בארץ בכלל ובמחוז בפרט.

מטרות התכנית הן:

 • לקיים למידה של מורים עמיתים בקהילות שתתמוך בטיוב תהליכי ההוראה והלמידה בכתות.
 • לגבש מנהיגות פדגוגית של מורים מובילים שתשפיע בזירות בית ספריות ומחוזיות.
 • להפעיל קהילות למידה משותפות של מורים מובילים ממזרח וממערב העיר.

לשם כך, אנו מחפשים מורות ומורים מצויינות/ים, בעלי/ות תפיסה חינוכית מגובשת ועניין בהוראה ובפדגוגיה, המעוניינות/ים ללמוד ולהתמחות בהובלת תהליכי למידת עמיתים ושרואות/ים בתכנית הזדמנות להתפתחות אישית-מקצועית. מורות ומורים אלה ייצגו את כלל המגזרים של מערכת החינוך בירושלים ויהוו רשת מקצועית מובילה ומשפיעה בבתיה"ס ובמחוז, משתפת בידע ויוצרת אדוות מתרחבות של השפעה.

המורים המובילים יובילו תהליכי למידה של קבוצות עמיתים בתוך בתיה"ס.

מורות ומורים שמתעניינים בהגשת מועמדות מתבקשים:

 1. לגבש נושא/שאלה הקשור/ה לטיוב מעשה ההוראה ושמעניין אותם/ן ללמוד יחד עם קהילת מורים.
 2. להציע 5-6 מורים נוספים, שיכולים להשתלב בקהילת הלמידה שלהם. 

המורים המובילים יוכשרו במסגרת תכנית אינטנסיבית של מכון כרם להוביל תהליכי למידת עמיתים ויוסמכו כמנחים פדגוגיים.
ההכשרה בהיקף של 60 ש"ש וכוללת גם הנחיה אישית בבית הספר. סיום ההכשרה בהצלחה יאפשר השתלבות בהמשך תכנית ההכשרה בתש"פ בהיקף של 30 ש"ש.
מורה מוביל שיבחר לתכנית יקבל לצורך מילוי תפקידו חצי יום הדרכה.

לתשומת לבכם:

 1. מורה מוביל לא יוכל להוביל יותר מקהילה אחת.
 2. מפגשי הקהילה יכולים להתקיים במסגרת יום העבודה או לאחר שעות הלימודים. שימו לב כי הם אינם יכולים להתקיים על חשבון שעות שהייה (באופק בלבד) או שעות פרטניות.

תנאי הקבלה לתכנית

מחויבות מנהל/ת ביה"ס

 • חיבור התכנית לכלל העשייה בביה"ס
 • מתן אוטונומיה למורים המובילים בהובלת התהליך בקהילה
 • יצירת סדירויות בית ספריות לעבודת המורים המובילים והקהילות.
 • מתן חוות דעת על המורים המובילים בביה"ס
 • הפעלה של לפחות שתי קהילות בבית הספר

מאפייני המורה המוביל/ה

 • ותק של 5 שנים לפחות
 • יכולת הובלת למידה, חקירה ויישום, של 5-6 מורים
 • יכולת למידה מעמיתים  ועבודה בצוות

מורים המתעניינים בהגשת מועמדות צריכים לגבש נושא/שאלה הקשור/ה לטיוב מעשה ההוראה ושמעניין אותם ללמוד עם קהילת מורים, וכן להציע 5-6 מורים נוספים מתוך בית הספר שיכולים להשתלב בקהילת הלמידה שלהם.

הגשת מועמדות ומיון

את הרעיון יש להציע למנהל/ת בית הספר ולקבל את אישורו/ה. בכל בית ספר יש להקים שתי קהילות למידה לפחות.
לשם הגשת המועמדות יש להגיש טופס מורה מוביל וטופס מנהל, המצורפים בקישור.
במידה ומורה מתעניינ/ת בהקמת קהילת מורים, אך אין היענות מבית הספר למהלך, הוא יוכל להגיש מועמדות ישירה לוועדה המחוזית, והבקשות ידונו במשותף עם המנהל/ת בניסיון למצוא פתרונות.

את כל הטפסים יש להגיש לא יאוחר מיום 10.4.18

ההרשמה למהלך השקפה – מורים מובילים, מחוז מנחי תשע"ט,  הסתיימה 

מורים שימצאו מתאימים יזומנו להשתתף בסדנת מיון מחוזית במהלך חודש מאי.