מנהל חינוך ירושלים (מנח"י)

מהלך "השקפה – מורים מובילים" הפועל במחוז ירושלים משנת תשע"ז הוא מהפכה בתפיסת הפיתוח המקצועי של מורים, ובשׂוֹרה של למידה משותפת בין מזרח ומערב העיר.

בשנת הלימודים תשע"ח פועלים במסגרת המהלך 60 מורים מובילים, המובילים קהילות למידה בית-ספריות בכ-30 בתי ספר במזרח ובמערב העיר. המורים המובילים זוכים להנחיה קבוצתית ואישית מטעם מכון כרם, המלווה את המהלך במחוז בהובלה של יעל פולברמכר. את מהלך השקפה במחוז מובילות גב' ברנית גולן-יוסובש, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז, וגב' יעל שושנה כהן, רכזת המהלך, בתמיכת גב' יפה ישר – מפקחת מחוז ירושלים.

תפיסת מהלך השקפה במחוז מנח"י

המהלך משתלב במטרות שהציב מחוז מנח"י למערכת החינוך בירושלים, ובהן: קידום למידת עמיתים כרשת של קהילות מורים מקצועיות; קידום חדשנות פדגוגית; וביסוס תפיסה קהילתית שבה כל קהילה מחפשת ומפתחת את הייחוד שלה בתחומים שיש לה עניין להתמקד בהם.
המהלך מכוון להקמה ולהפעלה של קהילות למידה מקצועיות של מורות ומורים עמיתים שמטרתן היא טיוב מעשה ההוראה. קהילות המורים לומדות יחד סוגיות מעשיות בהוראה ולמידה המעסיקות אותן, באמצעות ניתוח העשייה החינוכית בכיתות: משימות הוראה, תוצרי למידה, סביבות למידה, שיעורים וכיו"ב.
לתפקיד המורה המוביל/ה יש שני היבטים מרכזיים: האחד – בניית הקהילה כמקום בטוח לשיתוף פעולה ולצמיחה אישית ומשותפת; האחר – הובלת למידה של סוגיה שניתן ללמוד מהפרקטיקה ולשפרה.
למהלך מתקבלות מורות מצוינות בעלות תפיסה חינוכית מגובשת ועניין בהוראה ובפדגוגיה, המעוניינות ללמוד ולהתמחות בהובלת תהליכי למידת עמיתים, ורואות במהלך הזדמנות להתפתחות אישית-מקצועית. מורות אלה מייצגות את כלל המגזרים של מערכת החינוך בירושלים ומהוות רשת מקצועית מובילה ומשפיעה בבתי הספר ובמחוז, רשת של שיתוף בידע שיוצרת אדוות מתרחבות של השפעה.

עקרונות המהלך

 • כל מורה – לאו דווקא בעלת תפקיד – יכול/ה להגיש מועמדות.
 • המורה המוביל/ה בוחרת את נושא הלמידה של הקהילה.
 • קהילות הלמידה יכולות להיות קהילות בית-ספריות או קהילות עירוניות (חוצות בתי ספר).

הקהילות יכולות לעסוק בנושאים מגוונים, ולאו דווקא דיסציפלינריים.

 

הכשרה וליווי של מורים מובילים

התוכנית מיועדת להכשיר מורות להוביל תהליכי פיתוח מקצועי של קהילת עמיתים, ואלה מטרותיה:

 • להתמקצע בהובלת מחזורי למידה המבוססים על עדויות מהפרקטיקה, לשיפור ולטיוב ההוראה.
 • לרכוש מיומנויות הנחיה להובלת פיתוח מקצועי של צוותי מורים-עמיתים.
 • לגבש תפיסה מקצועית של מורה מוביל/ה.

עקרונות מנחים להכשרה

 • למידה על בסיס מחזורי למידה מהפרקטיקה, ועקרונותיה של למידה זו.
 • שילוב שלושה מעגלים: התהליך הקבוצתי, תהליך ההנחיה, תהליך הלמידה.
 • התנסות מעשית שוטפת.

מבנה ומתכונת ההכשרה

קורס ההכשרה נבנה כך שייתן מענה לשני אתגרים: (1) הכשרה תוך כדי תפקיד, לתפקיד שדורש מיומנויות הנחיית עמיתים ומבוסס על תפיסה חדשה של פיתוח מקצועי; (2) הנחיה של קבוצה דו-לשונית ורב-תרבותית.

נוסף לקורס, לכל מורה מובילה יש מנחה אישית (דוברת השפה), שמלווה אותה ביישום המהלך בקהילה שלה.

היקף ההכשרה הוא 60 שעות, במתכונת הבאה:

 • 13 מפגשי למידה בני 4 שעות אקדמיות כל אחד.
 • 10 שעות ליווי פרטני.

הצטרפות למהלך השקפה – מחוז מנח"י

מוזמנות להגיש מועמדות למהלך "השקפה" מורות מצוינות בעלות תפיסה חינוכית מגובשת ועניין בהוראה ובפדגוגיה, שמעוניינות להתמחות בהובלת תהליכי למידת עמיתים ורואות בתוכנית הזדמנות להתפתחות אישית-מקצועית.

תהליך האיתור והמיון

 • שלב א' – מענה ל"קול הקורא" שיפרסם המחוז במהלך ב-1 במרץ: הגשת טופס של מורה והמלצה של מנהל/ת.
 • שלב ב' – המתאימות ישתתפו בסדנת מיון שתתקיים במהלך החודשים אפריל-מאי.

בוועדות המיון נציגות מפסג"ה, מהפיקוח, ממנח"י וממכון כרם.

מחויבות מנהל/ת בית הספר

 • חיבור התוכנית לכלל העשייה בבית הספר.
 • מתן אוטונומיה למורים המובילים בהובלת התהליך בקהילה.
 • יצירת סדירויות בית-ספריות לעבודת המורים המובילים והקהילות.
 • מתן חוות דעת למורים המובילים בבית הספר.
 • הפעלה של שתי קהילות לפחות בבית הספר.

הקהילה

מונה בין חמש לשמונה מורות מבית הספר או מהעיר.

30 שעות השתלמות מוכרות לגמול, במפגשים סדירים בני 2–3 שעות

מאפייני המורה המוביל/ה

 • ותק של 5 שנים לפחות.
 • יכולת הובלה של חמישה-שישה מורים עמיתים.
 • יכולת למידה מעמיתים ועבודה בצוות.
 • פתיחות לשינויים.

תגמול למורה המוביל/ה

 • 60 שעות הכשרה מוכרת לגמול.
 • חצי יום הדרכה ממשרד החינוך.
מנחי פסגות ומשרד החינוך