מחוז צפון – המלצת מפקח לצירוף בית ספר למהלך השקפה תשע"ט

מפקח יקר, בטופס זה תוכל להמליץ על 3 בתי-ספר המתאימים לדעתך להצטרף למהלך השקפה -מורים מובילים בשנת הלימודים הבאה. אודות המהלך ניתן ללמוד באתר: http://hashkafa.macam.ac.il
  • המלצה על בית ספר ראשון

  • המלצה על בית ספר שני

  • המלצה על בית ספר שלישי