הנחיית שיח פדגוגי בצוותי מורות: עקרונות וכלים

אנו, במו״פ השקפה, שמנו לנו למטרה לקדם שיתופי ידע בין מחוזות, מורים מובילים וקהילות, שיאפשרו למידה הדדית ויתמכו בתנופת הפיתוח של המהלך.
חוברת זו הינה תוצר עבודה מאומצת של מחוז מרכז בשיתוף עם המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון ברנקו וייס ומכון אבני ראשה.

מטרת החוברת היא לחלוק עם כלל קהילת השקפה את התפיסה המקצועית ואת הכלים שפותחו במסגרת הפעילות של קהילות מורים במחוז. על פי תפיסה זו, המהלך נועד בראש ובראשונה לקדם למידה מקצועית לא פורמלית של מורות בצוותים שלהן בתוך בית הספר, באמצעות שיח על למידה והוראה ( שיח פדגוגי ) בהובלת מורות מובילות, במטרה לשפר את ההוראה ואת הלמידה בבתי הספר.

החוברת מציגה הסברים להנחות היסוד והעקרונות שמנחים תפיסה זו ומציעה כלים אחדים שיכולים לסייע בתכנון, בהכנת שיח פדגוגי בצוותי מורים ובהנחייתו, בטיפוח נורמות ואקלים מיטביים ובמעקב אחר תהליכים.

אנו תקווה שהתפיסה והכלים המוצגים בחוברת זו יהיו לכם לעזר ברמות שונות; יסייעו לכם להכיר את המודל של מחוז מרכז, יעוררו בכם מחשבות ושיח לגבי מודלים אפשריים והרלבנטיות שלהם למהלך המתנהל במחוז שלכם, וישמשו אתכם בעשייה שלכם בקהילות.

עוד מאמרים ממרכז משאבים