מנהל בית ספר – שותף למהלך השקפה

למנהלים תפקיד מרכזי בהצלחת מהלך השקפה בבית ספרם. במסמך הבא תוכלו למצוא גורמים התורמים להקמתה של קהילת מורים מקצועית מוצלח ותורמת לכלל בית הספר, מול גורמים העלולים לעכב את יישומו מהלך זה.