רישום לכנס מעשה מרכבה: מנחי מורים מובילים במהלך השקפה

ההרשמה לכנס מעשה מרכבה הסתיימה