כיצד הוראה מכוונת עבודת דעת אותנטית משפיעה על למידת התלמידים- בשפה הערבית

כיצד הוראה מכוונת עבודת דעת אותנטית משפיעה על למידת התלמידים- בשפה הערבית