בלוג

כלי קהילות: מקדמים למידה על למידה בקהילות מורים

מאת: טל כרמי, עינת גוברמן ורחלי כהן ברנדיס

ברצוננו לברך את טל כרמי (עד לאחרונה חבר בצוות מו"פ השקפה), עינת גוברמן (ראש רשות המחקר במכון מופ"ת) ורחלי כהן ברנדיס (רפרנטית מהלך השקפה בעיר תל-אביב-יפו) על פרסום מאמרם המתאר את ממצאי מחקרם על קהילת המורות שהנחתה רחלי.

המושג "קהילת מורים" הפך בשנים האחרונות מטבע עובר לסוחר, ונהוג להתייחס אליו כאל ערובה לכך שתהליך פיתוח מקצועי נעשה באופן מיטבי. אכן, הניסיון והמחקר מראים שקהילות הן בעלות פוטנציאל רב לקידום תהליכי הלמידה וההתפתחות של המורים. אלא שקהילות מורים נאלצות להתמודד עם אתגרים רבים, הנובעים מתהליך השינוי וההפיכה מקבוצה לקהילה. לכן הצלחתן של קהילות מורים אינה מובטחת.

המאמר מציג את מחקרם, שבו בחנו את התפתחותה של קהילת מורים לאורך שלוש שנים, ואת ההתמודדות עם האתגרים הכרוכים בשינוי דפוס הלמידה של המורים –מלמידה מעבירנית ללמידה חקרנית. המאמר מראה כיצד המורה המובילה שהנחתה את הקהילה למדה ליישם תפיסות של מנהיגות מבוזרת בלי לאבד את הובלת תהליך הלמידה, כיצד השתמשה בכלי הנחיה כדי להשפיע על תהליך הלמידה ועל שיתוף הפעולה בין חברות הקהילה, וכיצד פיתחה מודל של מחזור למידה שהגדיר את תהליך העבודה של הקהילה ואפשר לחברות הקהילה לקחת חלק בעיצובו. עוד דן המאמר בלמידה של חברות הקהילה – באופן שבו למדו לשתף פעולה ולקחת חלק פעיל בקידום התהליך המשותף, וכך הפכו מקבוצה לקהילה של ממש. המאמר שם דגש מיוחד על השימוש בכלים ועל התרומה שלהם לעבודת הקהילה.

למאמר המלא לחצו כאן, קריאה נעימה.

0
1336