להוביל להיתמך ומה שבינהם

להוביל להיתמך ומה שבינהם