מחוז חיפה

 

מהלך "השקפה – מורים מובילים" הפועל במחוז חיפה משנת תשע"ה הוא מהפכה בתפיסת הפיתוח המקצועי של מורים.

בשנת הלימודים תשע"ח פועלים במסגרת המהלך 130 מורים מובילים, המובילים קהילות למידה בית-ספריות בכ-50 בתי ספר. המורים המובילים זוכים להנחיה קבוצתית ולליווי אישי של מורים מובילים ותיקים ומנחים מטעם מכון ברנקו וייס, הגוף המקצועי המלווה את המהלך במחוז חיפה, בהובלת ד"ר הדס ברודי-שרודר

את מהלך השקפה במחוז מובילים גב' יעל סלומון, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז, גב' ענת לנקרי, רכזת המהלך, ומורים מובילים ותיקים המשמשים כמנחים.

תפיסת מהלך השקפה במחוז חיפה

מורים צוברים במהלך שנות עבודתם ניסיון רב ותובנות מרתקות הקשורים בהוראה ובלמידה. המימוש והמינוף של ניסיון זה דורשים פיתוח מנהיגות מורים המתבססת על מומחיות הצומחת מתוך מעשה ההוראה, על מתן אוטונומיה למורים ועל יצירת תנאים מתאימים לפיתוח תרבות של למידה משותפת.

מטרתו של מהלך השקפה היא פיתוח מנהיגות מורים שתוביל תהליכי למידה בית-ספריים. ייעוד המורה המוביל הוא לגבש ולהנחות קהילת מורים לומדת שתמשיג את הידע והניסיון של המורים ותיצור ידע חדש שיקדם את תהליכי ההוראה בכיתה.

קהילות השקפה במחוז עוסקות בהובלת מגוון רחב של תהליכי שינוי פדגוגי בדרכי הוראה והערכה. תהליכי הלמידה בקהילה כוללים משוב עמיתים, צפייה בשיעורים, דיון בתוצרי תלמידים ועוד. הקהילות מפתחות תוצרים פדגוגיים המיושמים על ידי המורים ומשפיעים על מעשה ההוראה והלמידה בכיתה, באופן שתורם ללמידת התלמידים.

מאפייני הלמידה בקהילות הבית-ספריות

 • המורים משתתפים בקהילה מתוך בחירה;

 • המורים המובילים אינם בהכרח מומחים בתחום הידע שהקהילה מתמקדת בו, אלא בהנחיה;

 • הקהילה מכוונת לחולל שינוי בתרבות הלמידה וההוראה הבית-ספרית, מעבר לגבולות הקהילה;

 • הלמידה בקהילה היא תהליך דינמי, דיאלוגי ומתמשך;

 • הקהילה חוקרת ומפתחת רעיון פדגוגי שנותן מענה לצורכי בית הספר;

 • הקהילה היא חלק מהפיתוח המקצועי הבית-ספרי, ומקיימת מפגשים בתדירות קבועה לאורך השנה

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים במהלך השקפה משתתפים בתהליך הנחיה וליווי בהובלה משותפת של מורים מובילים ותיקים שהוכשרו לכך, ומנחים מטעם מכון ברנקו וייס. ההנחיה מתבצעת בשלוש מסגרות:
מליאה, הנחיה אישית וביקור בית ספרי.

ההנחיה מתבצעת בשלוש מסגרות:

1. מליאה – מפגש מליאה מתקיים אחת לחודש, במרכזי הפסג"ה חיפה, חדרה, קריית מוצקין ובאקה אל-גרבייה, ומשמש מודלינג להנחיית קהילות הלמידה הבית-ספריות;

2. הנחיה אישית – מתקיימת לפחות אחת לחודש, בטלפון או פנים אל פנים;

3. ביקור בית-ספרי – מתקיים לפחות שלוש פעמים בשנה, לשם תצפית במפגש קהילה ומשוב;

שלוש המסגרות משלימות זו את זו ומקנות למורים המובילים את הידע, הכלים והתמיכה הנדרשים להובלת הקהילה הבית-ספרית.

ההכשרה והליווי מתמקדים בנושאים שלהלן:

 • ביסוס הזהות המקצועית של המורה המוביל והתרומה הייחודית שלו כמורה מוביל בבית הספר;

 • מאפייניה של קהילת מורים לומדת;

 • ניסוח הרעיון והתוכנית של המורה המוביל, ושלבים בתהליך הפיתוח;

 • מיומנויות הנחיה – כשלי הקשבה, משוב מקדם למידה, משוב מיטבי, התמודדות עם התנגדויות;

 • תצפית משוב – כיצד בונים מחוון צפייה: במה צופים? איך צופים? מודלים בהערכה ובמשוב למורים;

 • פדגוגיה רב-ממדית, הוראה לשם הבנה, תאוריות ופרקטיקות בפיתוח פדגוגיה;

 • שיתוף בנעשה בקהילות, דילמות מהשטח, התייעצות, פרוטוקול מייעץ, פרקטיקות בלמידת עמיתים;

 • כלי חשיבה להובלה ולהנחיה, אימון קוגניטיבי.

הצטרפות למהלך השקפה – מחוז חיפה

מורים שיש בהם תשוקה להנחיה ולהובלה של שינויים פדגוגיים מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה. תהליך האיתור כולל "קול קורא" שהמחוז מפרסם בחודש פברואר, הרשמה בטופס מקוון, המלצת מנהל וריאיון אישי בפני ועדת איתור שחברים בה מפקח, מנהל פסג"ה, נציג הגוף המלווה (ברנקו וייס) ומורה מוביל/ה.

חיפה וברנקו וייס