מחוז ירושלים

מורה מוביל – לומד ומורה את הדרך

"היה כפי שהנך – חפש דרך בעצמך – הכר את עצמך, לפני שתרצה להכיר את הילדים. חשוב נא למה אתה מוכשר ואחר כך תבוא לתחום תחומים לזכויותיהם וחובותיהם של הילדים"                            יאנוש קורצ'אק

 

גם לאחר שנים רבות יכולים אנשים מבוגרים לתאר בדייקנות רבה מי היה המורה הטוב ביותר שלהם, זה שהייתה לו השפעה מרבית עליהם. הם גם יאמרו די בקלות אילו תכונות וכישורים הבחינו אותו מעמיתיו.

מורה מוביל הוא "מורה דרך", וככזה יש לו מקום מרכזי בבית הספר לא רק עבור תלמידיו אלא גם עבור מורים אחרים. הוא נחשב על ידי עמיתיו כמומחה הוראה וזוכה להערכתם. הוא מקור משמעותי ללמידה ולהיוועצות, והוא הדמות המיטבית להנהגה ולחניכה של עמיתיו בבית הספר – הדמות המיטבית להובלה של תהליכי פיתוח מקצועי של חבריו המורים.

מהלך "השקפה" למורים מובילים במחוז ירושלים מתמקד באותם מורים מעוררי השראה ומובילי דרך. המהלך מתמקד בזיהוי ובשכלול הזהות המקצועית, האיכויות האישיותיות והכישרונות הפדגוגיים של המורים המובילים בבתי הספר של המחוז, כדי להכשירם להוביל קהילות פיתוח מקצועי למורים עמיתים בבתי הספר.

 

מהלך השקפה במחוז ירושלים

מהלך "השקפה" למורים מובילים במחוז ירושלים פועל משנת תשע"ז בהובלת צוות הפיקוח, הפיתוח המקצועי וההדרכה של המחוז, ובליווי אקדמי של מכללת לוינסקי לחינוך ומרכז מיטיב מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. המהלך משלב בין תכנים פדגוגיים ופסיכולוגיים הנוגעים לקידומה של זהות מקצועית, מודעת וחיובית בקרב מורים מובילים. המורים המובילים מפתחים במודל מניפתי זהות מקצועית חיובית בקרב קהילות הלמידה שהם מובילים. השיח בקהילות הלמידה ממוקד בפרקטיקות פדגוגיות מיטביות של המורים, ואותן משכללים בתהליכי מחקר, התנסות ופיתוח. באופן זה הולך ומתהווה בשדה מודל פסיכו-פדגוגי ייחודי ומעצים לפיתוח מקצועי של מורים.

הכשרת המורים המובילים פועלת בשני ערוצים מרכזיים: הכשרת המורה המוביל להובלה פדגוגית בתפקידו כמורה, לצד הכשרתו כמנהיג וכמוביל קהילה. לשם כך המהלך במחוז ירושלים משלב בתוכו תחומי תוכן ופרקטיקות משדות התוכן של מנהיגות, זהות מקצועית חינוכית, הנעה, הגברת מוטיבציה והנחיית קבוצות, המהווים סוגיות יסוד פדגוגיות ופסיכולוגיות.

בשנת הלימודים תשע"ח פועלים במסגרת המהלך שבעים מורים מובילים, ומובילים קהילות למידה בית-ספריות בשלוש רשויות: מודיעין, מעלה אדומים ומטה בנימין, ובשיתוף מרכזי הפסגה. המורים המובילים משתתפים בקבוצת למידה של מורים מובילים מכמה בתי ספר ברשות, ומקבלים ליווי אישי תוך בית-ספרי ממנחים מטעם המחוז, ומשני הגופים האקדמיים המלווים את המהלך המחוזי. הכשרת המורים המובילים נמשכת שנתיים, וכבר בעיצומה של השנה הראשונה הם מתחילים להוביל קהילות בית-ספריות של מורים עמיתים העוסקות בקידום פרקטיקות פדגוגיות מיטביות של המורים.

מהלך "השקפה" במחוז מובל על ידי מפקחת המחוז גב' אינה זלצמן, והמפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז גב' ברנית גולן-יוסובש, בשיתוף רכזת המהלך גב' איה שנהר פריצקי. ד"ר תמי ראובני וד"ר נורית חמו ממכללת לוינסקי לחינוך וד"ר ענת שושני ממרכז מיטיב – המרכז הבינתחומי הרצליה, מובילות במשותף את התמיכה המקצועית במהלך ואת מערך המחקר המלווה וההנחיה.

תפיסת מהלך השקפה במחוז ירושלים

הפיתוח המקצועי-פדגוגי של המורה כמורה מוביל נשען במהלך המוצע על שלושה יסודות:

  • תודעה: טיפוח זהות מקצועית מעוררת השראה, חיובית ומודעת לשדות המשמעות המרכיבים את זהותו של המורה (כמחנך, כמומחה תוכן, כמתכנן לימודים וכמומחה תיווך פדגוגי).
  • הכרה בחוזקות: חיזוק מודעותו של המורה המוביל לחוזקותיו ולאיכויותיו הטובות ביותר כמורה, והקניית מיומנויות לזיהוי, להמשגה ולשכלול של חוזקותיו הפדגוגיות ושל חוזקותיהם הפדגוגיות של עמיתיו המורים.
  • אוריינטציה מחקרית: הקניית מיומנויות של מחקר מורה לצורך עיגון "חוכמת המעשה", המתבררת ומתבהרת בקהילות העמיתים, בתיאוריה ובמחקר. המורה המוביל לומד פרקטיקות פדגוגיות מיטביות שלו ושל עמיתיו, ומשכלל אותן לכדי זוויות חדשות של יישום; מעודד התנסות בפרקטיקות אלו, הערכה ולמידה שלהן בקהילות העמיתים; עם עמיתיו המורים מארגן וממשיג את הידע המצטבר לידי מודל פעולה; ומפיץ את תוצרי המהלך לטובת קהילת המורים ברמת המחוז וברמת המהלך הכולל.

תובנותיהם של מורים באשר לחוזקותיהם ולמקורות ההצלחה שלהם כמורים משמשות מנוף ללמידת עמיתים מהצלחותיהם של עמיתיהם, ובסיס להתאגדות של קהילות עמיתים לומדות בעלות עניין משותף.

.

מיון, הכשרה וליווי מורים מובילים

מורים במחוז ירושלים שיש בהם תשוקה לחוות שינוי אישי ופדגוגי ממקום מעצים ומוקיר מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה.

התהליך כולו נעשה בשיתוף ובהמלצת מנהל בית הספר ובחירה של צוות מורים מובילים בתוכו, מתוך הבנה שלצוות שיש בו שלושה מורים מובילים לפחות יש כוח להשפיע על בית הספר כולו ולהוביל בו שינוי משמעותי. מפגשי ההנחיה מתקיימים במרכזי הפסגה השונים וכן במסגרת ליווי אישי בבית הספר. מדריכים מהמחוז הם חלק מצוות ההנחיה של המהלך, בליווי של מנחים ממכללת לוינסקי ומרכז מיטיב.

אם את/ה מעוניין/ת לצמוח לתפקידי הובלת פיתוח מקצועי תוך בית-ספרי, להוביל קבוצות למידת עמיתים לפיתוח איכות ההוראה בבית ספרך ורוצה להיות חלק משדרת מנהיגות צומחת של מורים מובילים במחוז ירושלים הינך מוזמנ/ת להגיש מועמדות להשתלב במהלך השקפה למורים מובילים במחוז ירושלים.

 

הצטרפות למהלך השקפה – מחוז ירושלים

אם את/ה מעוניין/ת לצמוח לתפקידי הובלת פיתוח מקצועי תוך בית-ספרי, להוביל קבוצות למידת עמיתים לפיתוח איכות ההוראה בבית ספרך ורוצה להיות חלק משדרת מנהיגות צומחת של מורים מובילים במחוז ירושלים הינך מוזמנ/ת להגיש מועמדות להשתלב במהלך השקפה למורים מובילים במחוז ירושלים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיה פריצקי-שנהר, רכזת השקפה במחוז aya.paritsky@gmail.com
מחוז ירושלים