מחוז צפון

מהלך "השקפה – מורים מובילים" החל לפעול במחוז הצפון בשנת הלימודים תשע"ה עם קומץ קטן אך איכותי של מורים מובילים. במהלך השנים הצטרפו עוד מורים בעלי חזון ורצון עז להשפיע על העשייה הפדגוגית בבית ספרם בשיתוף עמיתיהם המורים שבקהילת הלמידה והנהלת בית הספר.

מהלך "השקפה – מורים מובילים" משמש תשתית לאיתור, להצמחה ולפיתוח מורים המזוהים על ידי בתי הספר כבעלי זהות חינוכית וחברתית מגובשת; אומנים בתחום הדיסציפלינרי והפדגוגי ובעלי כישורי הנהגה והובלה; מורים שבכוחם להנהיג קהילות מקצועיות לומדות של מורים עמיתים העוסקים תדיר ב"חקר בינת המעשה", במטרה לקדם את בתי הספר לעבר חדשנות ומצוינות בתחומים פדגוגיים ודיסיפלינריים תוך שיפור מתמיד.

המודל הנבחר במחוז הצפון נסמך על הרעיון כי מורים מובילים, כחלק ממנהיגות הביניים של בית הספר, מנהיגים תהליכים משמעותיים בתחומי ההוראה, הלמידה וההערכה. ההובלה נעשית תוך קיום דיאלוג מתמיד עם הנהלת בית הספר על פי מתודולוגיית השינוי המושתתת על מיזוג גישת Bottom Up וגישת Top Down.

אחד האתגרים של המהלך במחוז הצפון הוא לקדם שיח פדגוגי המושתת על תפיסת ה"חינוך למשמעות" בכל ערוצי המהלך, החל בתהליכי הפיתוח המקצועי של כל הגורמים השותפים, עבור בקהילות הלמידה וכלה בכלל המורים וכמובן אל התלמידים. השיח מסייע בהטמעת התפיסה ומוביל לביטוי מעשי בשדה ההוראה.

כדי לחולל את השינוי ולהשיג השפעה רחבה לאורך זמן אנו נוקטים גישה המציבה דפוסי פעולה שיוצרים תנאים להצלחה על פני שלושה מעגלים: המורה המוביל, הארגון הבית-ספרי וההקשר המחוזי. דפוסי הפעולה מבוססים על שלושה עקרונות מנחים:

  • הכשרה טרום תפקיד למנחים ולמורים המובילים, וליווי והדרכה בהמשך הדרך.
  • בחירת שניים או שלושה מורים מובילים בכל בית ספר.
  • גישה "פרקטלית": הערכים המכוננים של ה"חינוך למשמעות" באים לידי ביטוי בכל הרמות והתהליכים של המהלך: קורסי המנחים והמורים המובילים, תהליכי ההנחיה, מפגשי המורים המובילים עם צוות המורים ויחסי המורים והתלמידים בכיתה.

מטרות מהלך השקפה במחוז צפון

  • השבחת איכות תהליכי ההוראה, הלמידה והערכה בבתי הספר
  • שיפור בתפקודי הלומדים ובהישגיהם
  • יצירת מנהיגות פנים בית-ספרית של מורים מובילים בעלי מומחיות בתחום הפדגוגי והארגוני
  • יצירת תרבות של שיתוף בידע פרקטי, פיתוח ידע פדגוגי והפצתו בקרב בתי ספר ובעלי עניין נוספים
  • קידום שותפויות עם בעלי העניין בבית הספר, בקהילה ובמעגלים נוספים שיאותרו כרלוונטיים למהלך השקפה.

בשנת הלימודים תשע"ה חברו המחוז ו"מרכז קשת" במכללה האקדמית בית ברל והפכו לצוות עבודה משותף ששקד על גיבוש תפיסה מחוזית המושתתת על "חינוך למשמעות": משמעות כהבנת העולם ומשמעות כתכלית וטעם לחיים. העבודה המשותפת מאפשרת לשדה החינוכי לבסס את המהלך על מחקר עדכני, וכן על התבוננות רפלקטיבית בעשייה באמצעות ליווי של הערכה מעצבת. ממצאי ההערכה משקפים תמונה המחדדת את מוקדי ההצלחה והשיפור.
שותפינו בצוות המכללה לחשיבה, לתכנון ולהטמעה:

ד"ר אורית בר – ראשת מרכז קשת, המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר אמנון כרמון – יועץ אקדמי, המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר גלעדה אבישר – חוקרת, המכללה האקדמית בית ברל

תהליכי ההכשרה ומעטפת התמיכה עם הכניסה לתפקיד

עם הצטרפותם של המועמדים למהלך השקפה הם משתתפים בשנת הכשרה טרום תפקיד. במהלכה של שנת ההכשרה הם נחשפים לתפיסה הרעיונית והמושגית של המהלך, ורוכשים את המיומנויות והכישורים הדרושים להובלה ולהנחיה של קהילת מורים בית-ספרית.

במהלך השנה השנייה והשלישית בתפקיד, ולצד ההקמה וההנחיה של הקהילה הבית-ספרית, המורים מקבלים מעטפת תמיכה בשתי מסגרות: האחת – במסגרת קבוצות עמיתים המתקיימות במרכזי הפסג"ה השונים ברחבי המחוז בהיקף 60 שעות; והאחרת – במסגרת הדרכה אישית הנותנת מענה לצרכים מקומיים העולים מעבודת המורה המוביל בשדה החינוכי.

תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים המובילים נמשכים כל שנות כהונתם בתפקיד.

לפרטים נוספים:
סיגלית גדולטר – המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז צפון sigalg@education.gov.il
קרן גירון – רכזת מהלך השקפה במחוז צפון kerengeron@gmail.com
מחוז צפון בית ברל