מחוז תל-אביב

מהלך "השקפה – מורים מובילים" הפועל במחוז תל-אביב משנת תשע"ו מבטא שינוי פרדיגמטי בפיתוח המקצועי של מורים ומנוף משמעותי לשיפור ההוראה. בשנת הלימודים תשע"ח פועלים במסגרת המהלך 120 מורים מובילים, המובילים קהילות למידה בית-ספריות בכ-65 בתי ספר. המורים המובילים זוכים להנחיה קבוצתית ולליווי אישי של מנחים מטעם המחוז ומטעם הגופים המקצועיים המלווים, מכון ברנקו וייס בהובלת שרית חיימוביץ' והמכון לחינוך הדמוקרטי (המלווה את המהלך במרכז פסג"ה חולון) בהובלת מרב ברקת. את מהלך השקפה במחוז מובילים עינת רום, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז, יניב גת, רכז המהלך, מנהלות מרכזי הפסגה והרפרנטים.

תפיסת מהלך השקפה  במחוז תל אביב

מהלך השקפה במחוז תל-אביב מקדם פיתוח מקצועי של מורים באמצעות קהילות למידה בית-ספריות העוסקות בחקר הפרקטיקה ומונחות על ידי מורים מובילים שנבחרים למהלך. תפיסת המהלך מורכבת ממשולש בעל שלוש צלעות: סטרוקטורות, האני המוביל ושפה פדגוגית-חינוכית.

 1. הסטרוקטורות – הסדירויות והמבנים ארגוניים המאפשרים את פעילות המורים המובילים ונוצרים כתוצאה מפעילותם. אלה כוללים זמנים למפגשי קהילות למידה בתוך בתי הספר ומפגשים של אשכולות מורים מובילים במרכזי הפסגה.
 2. האני המוביל – פיתוח המסוגלות של המורים המובילים לשמש מנחי קהילות של מורים עמיתים.
 3. השפה הפדגוגית-חינוכית – עקרונות פדגוגיים להוראה, המשמשים הן כרשת מושגית הן כעקרונות פעולה. את המהלך במחוז מובילים שבעה מרכזי פסגה. הובלת הפסגות מבטאת שיתוף פעולה הדוק בין המחוז לרשויות, ומבטיחה שהמהלך יצמח באופן אורגני, בזיקה הדוקה לתפיסות חינוכיות עירוניות ותוך כדי לקיחת "בעלות" מלאה של המובילים בכל רשות ומרכז פסגה.

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים במהלך השקפה משתתפים בתהליך הנחיה וליווי בהובלה משותפת של רפרנטים בפסגות ושל מנחים מטעם מכון ברנקו וייס והמכון לחינוך דמוקרטי. ההנחיה מתבצעת בשלוש מסגרות:

 1. מפגשי אשכול המתקיימים במרכזי הפסגה בתדירות של אחת לשבועיים (סה"כ 60 שעות).

  המפגשים מוקדשים ללימוד תפיסת המהלך, לפיתוח מיומנויות ההנחיה וההובלה של המורים המובילים וללימוד פרקטיקות חקר בקהילות.

 2. הנחיה אישית המתקיימת בבתי הספר ותומכת במורים המובילים בהקמה ובהובלה של הקהילות ובשילוב פעילותן במארג הבית-ספרי (אחת לשלושה שבועות).

 3. ימי למידה מחוזיים לכלל המורים המובילים ולשותפי המהלך. המסגרות משלימות זו את זו ומקנות למורים המובילים את הידע, הכלים והתמיכה הנדרשים להובלת הקהילה הבית-ספרית.

נושאי ההכשרה והליווי

 • היכרות עם תפיסת חשיבה מצמיחה – growth mindset; היכרות עם שלבים של מחקר פעולה; היכרות עם כלי תצפית מחקר ומשוב; תפיסה של קהילה לומדת; היכרות עם  עקרונות ההוראה המיטבית.

 • מיומנויות – ניתוח והגדרת בעיה, למידה שיתופית מבוססת נתונים, תכנון ניסוי, המשגה והפצה של ידע, ליווי תהליך של קהילה חוקרת, לומדת ומפתחת, התבוננות בשיעור והמשגת התהליכים.

 • הרגלים – ליווי עמיתים והנעה ללא סמכות, חקר פרקטיקה, הקשבה, חשיבה רפלקטיבית, בניית סדירויות. 

הצטרפות למהלך השקפה – מחוז תל אביב

מורים שיש בהם יכולות ושאיפות להוביל שינויים פדגוגיים בבתי הספר מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה. תהליך האיתור כולל "קול קורא" שהמחוז מפרסם בחודש אפריל, הרשמה בטופס מקוון, המלצת מנהל והשתתפות בסדנת בחירה.

המורים המצטרפים למהלך מחויבים לשמש כמובילי קהילות במשך שלוש שנים לפחות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליניב גת, רכז מהלך השקפה במחוז תל אביב, yanivgat@gmail.com
תל אביב ברנקו דמוקרטי