קול קורא מחוז צפון

למנהלי בית הספר שלום רב,
בימים אלה אנו נערכים לקראת קליטת מחזור חמישי של מורים מובילים אשר יצטרפו למהלך "השקפה" בשנה"ל תשע"ט.
לפני עיון בקול הקורא וכרקע חשוב להבנתו, נבקשכם לעיין בתיאור מהלך השקפה במחוז צפון.

מחוז צפון

תבחינים לבחירת מורים מובילים – מנהיגים מחוללי שיפור

המורה המוביל הינו מורה מנחה – מפתח – ואמן העונה על כל אחת מכותרות ששת הממדים (א'-ו')
הרשומים מטה (אך יכול לבטא גם את חלקם).

 

א. זהות מקצועית, חינוכית וחברתית מגובשת – חזון אישי מבוסס ערכים
 • רואה בעבודתו החינוכית שליחות.
 • בעל השקפת עולם מקצועית, חברתית מחויבת לקהילה הקרובה והרחבה (במובן הפרטיקולרי והאוניברסלי).
 • בעל מודעות להקשרים מקצועיים, חברתיים ותרבותיים בקהילה הקרובה והרחבה.
 • יחסיו עם הסביבה מבוססי אמון וכבוד כלפי תלמידים, מורים והורים.
 • מבטא גישה מכבדת בתקשורת בין אישית מיטבית.
ב. אמנות דיסציפלינארית
 • בעל ידע מעמיק בתחום התוכן הדיסציפלינארי.
 • בקיא ומיישם בהוראתו את תכנית הלימודים של משרד החינוך.
 • בעל יכולת ליצור זיקות בין דיסציפלינות שונות (רב תחומיות).
 • בעל ידע ומיישום מגוון דרכי הוראה (הוראה מותאמת, הוראה דיפרנציאלית, הוראה מבוססת חקר, הוראה מבוססת פרויקטים, הוראה שיתופית, הוראה בין תחומית, תרבות דיון וכד').
 • בעל ידע ומיישום אסטרטגיות למידה מגוונות.
 • בעל ידע ומיישום תהליכי הערכה מעצבת בכלים חלופיים (הל"ל).
ג. אמנות פדגוגית
 • מאבחן ומנטר צרכי לומדים ועוקב אחר התקדמות הלמידה לצורך שיפור תהליכי הוראה/למידה.
 • מתאים את ההוראה לשונות התלמידים בכיתה בהלימה לתפקודי הלומדים בהיבטים רגשיים וקוגניטיביים.
 • בעל מיומנויות וכלים מעשיים לניהול אפקטיבי של הכיתה.
 • מחבר בין ידע תוכן לידע פדגוגי.
 • מבצע תהליכים רפלקסיביים על תהליכי הוראה/למידה ותהליכים חברתיים.
 • מפתח תרבות של ציפיות גבוהות ומטרות מאתגרות בקרב קהילת המורים והתלמידים.
 • יוזם ומבצע מחקר להערכת תכניות, אסטרטגיות ותכניות הוראה, שגרות ומנגנונים וכדומה.
 • מתמצא ומשלב טכנולוגיות מידע ותקשורת בתהליכי ההוראה/למידה/הערכה.
ד. כישורי הנהגה והובלה
 • בעל מוטיבציה ורצון להשפיע.
 • נתפס ע"י צוות המורים והתלמידים כסמכות מקצועית.
 • פועל בנחישות מול מצבים טעוני שינוי.
 • מעורב בפעילויות שמחוץ לתחום אחריותו המוגדרת.
 • נמצא בדיאלוג מתמיד עם מורים בתוך ביה"ס ומחוצה לו לשם בניית תכניות לימודים משותפות, הערכת הישגי לומדים או כל פעילות חינוכית אחרת.
 • אחריותיות – מדווח על תוצאות והישגים בפני הגורמים הרלוונטיים.
ה. יכולת ניהול עצמי
 • לומד ומתפתח מקצועית כאורח חיים.
 • מאמץ לעצמו מנטורים מקצועיים ונועץ בהם.
 • קובע מטרות ופועל בנחישות להשגתן על בסיס תכנון תהליכי.
 • מבקש ונותן משוב מצמיח.
ו. כישורים ומאפיינים אישיותיים
 • כריזמטי, מסקרן, מעורר עניין.
 • פתוח לקבלת דעות שונות ולביקורת.
 • פועל בשיטתיות ובהתמדה.
 • בעל תקשורת בין אישית טובה.
 • בעל יכולת ארגון וניהול צוות.
 • בעל ראייה מערכתית והבנת הקשרים רחבים.
 • בעל יכולת הנחייה והובלה של עמיתים.
 • מסוגל להתמודד עם מצבים מורכבים.
 • בעל יכולת עמידה במצבי לחץ.
 • מפתח ומוביל יוזמות חינוכיות.

כיצד מצטרפים למהלך?

שלב א'

מנהלי בתי הספר מוזמנים להמליץ על שני מורים אשר אינם משמשים בתפקידים נוספים בבית הספר,
והינם בעלי וותק שעולה על 5 שנים, כמועמדים למהלך.
ההמלצה תעשה דרך מילוי הטופס באתר זה (קישור בתחתית העמוד) החל מתאריך 11.03.18.
המורים המומלצים יזינו את פרטיהם ויענו על שאלות באותה מערכת.

שלב ב'

המורים המומלצים יוזמנו על ידי המחוז כצוות בית ספרי למרכז הערכה לבחינת מידת התאמתם למהלך.
פרטים נוספים לגבי מועדים ומיקום יישלחו אל המועמד במייל בהמשך לקבלת ההמלצות.

 • מועמדים אשר יתקבלו למהלך יחלו בתהליך ההכשרה טרום תפקיד בשנה"ל תשע"ט.

פרטי התקשרות עם צוות השקפה

נשמח לתת מענה לכל שאלה:
קרן גירון – מרכזת מהלך השקפה במחוז הצפון
דוא"ל – kerengeron@gmail.com
רונית מורן – רפרנטית מהלך השקפה במחוז הצפון
דוא"ל – ronitmo@gmail.com

בברכה, ענת כהן
מפקחת פיתוח מקצועי של עו"ה
מחוז הצפון