בית 2 bak

בית

קהילת

מורים

מובילים

ליצירת ידע ואמנות הוראה

"מהלך השקפה" – מהלך ארצי של פיתוח מקצועי המפעיל קהילות בית ספריות של מורות,
החוקרות את פרקטיקות ההוראה שלהן לטובת שיפור תהליכי ההוראה- למידה.