אודות

עקרונות היישום

מהלך השקפה מיושם במודל חדשני ומקצועי, תוך יצירת מעגלים משמעותיים של שיתופי פעולה ולמידה. עקרונות היישום משמשים

קהילות השקפה

קהילות השקפה הן קהילות מורים הפועלות בבתי הספר בהנחיית מורה מוביל, ויוצרות תרבות פיתוח מקצועי של מורים

מורים מובילים

המורים המובילים פועלים כמדריכים בית-ספריים המנהיגים קהילות מורים לומדות בבתי הספר שלהם. הם נבחרים בשל איכויותיהם האישיות,

תפיסת העולם שלנו

כדי לשפר את למידת התלמידים והישגיהם באמצעות שיפור איכות ההוראה יש לזמן לעובדי ההוראה אפשרויות לפיתוח מקצועי

מהלך השקפה

מהלך השקפה הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות שינוי בתרבות הפיתוח המקצועי של מורים.