דוחות הערכה

פיתוח יחידות מקוונות למורים מובילים ולמנחים: דוח ראשוני של מחקר פעולה (נובמבר 2020)

מאת: טל כרמי

הריחוק החברתי שנכפה עלינו בעקבות משבר הקורונה יצר מידה גבוהה של חוסר וודאות במערכת החינוך כולה, בכלל זה בתחום הפיתוח המקצועי לאנשי חינוך ובפרט במהלך השקפה המבסס את פעולתו על קהילות למידה. כתוצאה מכך נדרשו כלל השותפים במהלך להגיב במהירות, לשנות את דפוסי הפעולה שלהם ולהתאימם לצורך השעה – קיום תהליכי למידה מרחוק באמצעות מערכות מקוונות. בתוך כך, מו"פ השקפה החל לפתח יחידות לימוד מקוונות למורים מובילים ולמנחיהם. למעבר ליחידות הלימוד לחצו כאן.

בכדי לקדם תהליך פיתוח איכותי של יחידות מקוונות החלטנו להסתייע במתודולוגיה של מחקר פעולה שילווה את הפיתוח ויעזור לנו לדייק את פעולתנו. אמנם התהליך נמצא בראשיתו, אבל חשוב לנו כבר עכשיו לשתף בתובנות ראשוניות העולות ממנו. ברי לנו שכל השותפים במהלך השקפה ובמערכת החינוך נמצאים באותה הסירה כמונו ונדרשים לערוך התאמות דומות בתהליכי ההוראה והלמידה עליהם הם אחראים, ואנו מקווים שתובנותינו יסייעו בידיהם.

0
747