בלוג

מרגישים את המורים

מאת: ד"ר אריאל לוי

חבר סגל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, מלווה יישום AIW במהלך השקפה מטעם קרן יד הנדיב, לשעבר סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי במשרד החינוך

המחקר הארגוני מתייחס לחשיבותם של היבטים רגשיים בתפקוד של ארגונים. הזירה הבית ספרית היא זירה רוויית רגשות, אך רק בשנים האחרונות הופנתה תשומת הלב לתפקידם של רגשות בבתי ספר. בימים אלה, המאופיינים בשינויים תכופים, ברמה גבוהה של חוסר ודאות ובמצוקות אישיות, רגשות נוכחים וממלאים תפקיד מרכזי אף יותר. המפגש עסק בהמשגה ובאפיון של רגשות בהקשר הארגוני הבית ספרי, תוך התמקדות בחשיבותם של רגשות מובעים ומצופים בקרב מורים. נבחנו נושאים אלה בהתייחס לנסיבות הנוכחיות, והועלו כיוונים למתן מענה לצרכים הרגשיים של המורים בתקופה זו.

לצפייה במפגש שהתקיים ב-25.5.20 לחצו על הסרטון המצורף מטה.

0
936