התערבויות מנחה חלי ברק-שטיין

התערבויות מנחה חלי ברק-שטיין

המאמר של חלי ברק שטיין מתאר 23 סוגי התערבויות על מאפייניהן, חלקן מכוונות אל מול היחיד בקבוצה וחלקן אל מול הקבוצה כולה.