כלים

השק-קפה סיכום רפלקטיבי לשנה החולפת

מאת: עדי מנדלר

איך אתם שותים את הקפה שלכם?

הורידו את הקובץ וקראו בקפה את השנה שחלפה.

0
1030