כלים

התבוננות בקהילות השקפה – לשם מה, איך ומה?

מאת: מו"פ השקפה

 

מהו כלי ההתבוננות וכיצד משתמשים בו?

כלי ההתבוננות נועד לתת קוים מנחים להתבוננות בקהילות השקפה, והוא מתמקד במרכיבי הליבה של עשייתן:

  1. מכוננים תרבות למידה משותפת מתייחס לממד היחסים בקהילה, וכולל שני מרכיבים: מחויבות למטרה משותפת וקיום שיח פורה.
  2. חוקרים ומשפרים את ההוראה מתייחס לממד העשייה בקהילה, וכולל שני מרכיבים: מיקוד בתהליכי הוראה/למידה ופעולה מתוך עמדה חקרנית.

 

לשם מה להתבונן בקהילה?

במהלך השקפה הצבנו לעצמנו את האתגר של הובלת שינוי מהותי בפיתוח המקצועי של מורים. בבסיס המהלך נמצאת התובנה שפתיחת דלת הכיתה והתבוננות בהוראה נחוצות לשם שיפור ההוראה. בדומה, אנו מאמינים שהתבוננות בקהילה נחוצה לצורך צמיחה והתפתחות שלה. מטרת ההתבוננות היא לזהות מופעים, דפוסים ונקודות ענין כבסיס לדיון וחשיבה רפלקטיבית של הקהילה, על הקהילה ובאופן רחב יותר על קהילות השקפה ועל המהלך כולו.

0
1384