כלים

מסגור ומסגור מחדש

מאת: מו"פ השקפה - מכון מופ"ת

 

מהו מסגור?

מסגור הוא ארגון של חלקים ופיסות לכלל מסגרת חשיבה והתבוננות שתיצור הגיון מסוים ותספק כיוון לחשיבה. כשנתקעים או מתקבעים בנקודה מסוימת, נדרשת פרספקטיבה אחרת כדי שהקבוצה או היחיד יוכלו להתקדם וכדי שהבנת הסוגיה תהיה מעמיקה יותר –(Reframing) זהו מסגור-מחדש. מסגור-מחדש מאפשר לראות דברים אחרת ולהרחיב את טווח האפשרויות להבנה ומתוך כך, לפעולה. מסגור-מחדש כרוך בהחלפת העדשה שבה אנו מתבוננים במשהו. מסגור-מחדש של נושא מסייע בפריצת דרך מחשבתית בהבנת הדברים ובחשיבה על אפשרויות פעולה והתמודדות חדשות.

 

מסגור מחדש

מסגור מחדש של סוגיה הוא למעשה הצעת פרספקטיבה חדשה להתבונן ולדון בה.הוא מעודד הרחבה והעמקה בהבנת הסוגיה ובחינת כיוונים חדשים להתבוננות.
תפקיד המנחה הקבוצתי או האישי, הוא להציע או להזמין את קהילת המורים או המורה היחיד להציע זווית ראייה שונה לסוגיה (הגדרתה-מחדש באופן אחר), לפרשנות לאירועים, לדברים של אחד המשתתפים וכדומה.

 

דרכים למסגור מחדש

לשאול:

"האם תוכלו לנסח את הבעיה בצורה אחרת?"

להציע:

"בואו נעבור מגורמים אישיים לבעיה שאנחנו דנות בה (שקשורים בדמויות, בפרסונות הפועלות) לגורמים מערכתיים ומבניים: איך מבנים במערכת תורמים להיווצרות הבעיה?"

"בואו נעבור משיח של האשמה לשיח של אחריות ונשאל: מה האחריות של כל אחת מן הנפשות הפועלות לאירוע שהתרחש?"

הצעה לחשוב או לכתוב על איך שחקנים אחרים בסיפור היו מנסחים את הבעיה. זה כרוך בשינוי נקודת המבט ובניסיון לראות את הדברים על יד "כניסה לראש" של אחרים.

 

"מבט על":

הזמנה להרחיב את המבט לשדה ראייה רחב, מערכתי, חברתי, פוליטי אפשר לשאול שאלות במישורים שונים כדי להבין את הבעיה ולמסגר אותה:
במישור הפסיכולוגי: אלו ערכים משפיעים על ההתנהגויות המתוארות במקרה הזה? איך אפשר לשנות אותם?
במישור הארגוני: מה מעצב את ההתנהגויות של הגורמים השונים במקרה הזה?
במישור הפוליטי: מי מקבל מה, לאילו מטרות ובאילו תנאים? לאילו אנשים יש את הכוח לחולל שינויים?
במישור התרבותי: מהם הנורמות, האמונות והטקסים הארגוניים שבאים לידי ביטוי במקרה הזה? כיצד חלקים במישור זה ניתנים לשינוי?

 

0
2154