כלים

מחזור למידה – מסגרת למידה מהפרקטיקה לקהילות השקפה

מאת: העיבוד נעשה על ידי ד"ר טלי אדרת גרמן, המעבדה לחקר הפדגוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ד"ר אורית בר, מכללת בית ברל, גל חירות, מו"פ השקפה, מכון מופ"ת וד"ר יעל פולברמכר, מכון כרם.

 

למה מחזורי למידה?

מטרת הפיתוח המקצועי המסורתי היא לסייע לאנשי מקצוע לשפר את הידע והמומחיות שלהם, בדרך כלל על ידי מומחה המנחה את אנשי המקצוע כיצד לפעול. לעומתו, מחזורי למידה מזמנים מודל אחר של פיתוח מקצועי, שבו אנשי מקצוע מאתגרים אלה את אלה ותומכים זה בזה בחפשם אחר דרכים חדשות וטובות יותר לבצע את עבודתם. הדגש במחזורי למידה הוא על שיפור הידע המעשי בעזרת חקירה אישית (מה אני עושה?) ולא בעצת מומחה (מה לדעתך אני צריך לעשות?).


מהם מחזורי למידה?

מחזור למידה הוא מתודה ללמידה מהפרקטיקה, המסייעת לקידום ההוראה והלמידה באמצעות שיח פדגוגי וחקרני בקהילות השקפה. במסגרתו, קהילה בוחרת לעצמה סוגיה ועוסקת בה באופן מקצועי, במטרה לשפר את הפרקטיקה של חבריה.

 

איך נראה מחזור למידה?

מחזור למידה כשמו כן הוא: תהליך מחזורי ספירלי, הכולל כמה וכמה שלבים מתפתחים. קיימות המשגות שונות למחזורי למידה. בסעיפים הבאים נתאר מחזור למידה שתואם את הצרכים והדגשים של קהילות מורים ושותפים נוספים במהלך השקפה. חשוב לציין כי יכולה להיות יותר מנקודת כניסה אחת למחזור למידה, וכי לעיתים אפשר לערוך שינוי מסוים בסדר השלבים, או לחזור לאחור לשלבים קודמים, לאור תובנות המתגבשות בשלבים מתקדמים.

לכלי מחזור הלמידה בשפה העברית והערבית לחצו כאן 

0
1844