כלים

כלי לתכנון למידה סינכרונית ואסינכרונית

מאת: תורגם מתוך - Center for Teaching and Learning (CTL), Concordia University

הכלי שלפניכם מציע מסגרת לתכנון למידה מרחוק משולבת: סינכרונית ואסינכרונית.

0
625