כלים

פרקטיקות מקדמות לתועלות הקהילה

לצד כלי מפת תועלות הקהילה אנו מצרפים מספר פרקטיקות המקדמות חשיבה תכנון והעמקה בכל שלב בתועלות הקהילה.

פרקטיקות אלה מבוססות על נסיון המחוזות השונים, אך הן אינן מייצגות את כלל האשפרויותה עומדות לשרותכם בבואכם לקדם את עבודת הקהילה.

להורדת רשימת הפרקטיקות לחצו על כפתור "הורדה" בתחתית עמוד זה.

0
949