קטלוג מאמרים

אנחנו משתדלים לעקוב אחר תחום המחקר הצומח של קהילות למידה מקצועיות, פיתוח מקצועי של מורים בכלל בדגש על קהילות מקצועיות מבוססת חקר הפרקטיקה.

בעמוד זה נציג לכם קישורים למבחר מהפרסומים האקדמיים המובילים בתחום, בליווי כמה מילות מפתח והפניה למאמרים המלאים (הפניות בלבד).

מוזמנים לעיין ולספר לנו כיצד והאם עשיתם שימוש בקטלוג.

 

תגיות הערות תקציר הפנייה בביוגרפית

יש במאמר זה שילוב מעניין בין הכרה בחשיבות השימוש בייצוגי הוראה לטובת פיתוח מקצועי, לצד ביקורת על הסתמכות נרחבת מדי על ייצוגים, וקריאה למתן מקום לדרכים אחרות שהערך המיידי לעבודת המורה יישומי יותר.

המחברים טוענים כי העבודה עם ייצוגי הוראה-למידה כדי לתרום לשיפור מקצועי של מורים, אינה מניבה את התוצאות בהיקף ובמידה המצופה. לאחר סקירת ספרות בנושא, והסתייעות בשתי גישות תאורטיות: א. קהילות למידה מהפרקטיקה, ב. סוציומטריאליזם. פונים המחברים להציג שני חקרי מקרה מאנגליה ומשבדיה. על סמך מקריםקרא עוד...