יחידות לימוד מקוונות

מנופים לשיפור הדיון בקהילות: התמודדות עם חסמי שיח | יחידת לימוד מקוונת

מאת: מו"פ השקפה

לפניכם יחידה מקוונת העוסקת בהתמודדות עם חסמי שיח בקהילה.

ניהול שיח פדגוגי פורה הוא אתגר לא פשוט. ביחידה זו ננסה להקנות לכם מספר כלים שיעזרו לכם להתמודד עמו. נציג ארבעה חסמי שיח אופייניים וסימנים שיכולים לעזור לזהות אותם, ונדון בדרכים להתמודד עמם.

אורך היחידה כשעה וחצי.

מקווים שההתנסות בה תספק לכם למידה פורייה.

בהצלחה!

0
1374