reddit rolex replicas for sale retain taking advancement.

goede kwaliteit diamond painting kits pakketten.

how many best sex dolls where made in us?
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best fake rolex review.

diamond art kit kits nederlands gratis verzending.

where to buy .child best sex doll for pedifiles?

יחידות לימוד מקוונות

טוב מראה עיניים: עבודה עם ייצוגים | יחידת לימוד מקוונת

מאת: מו"פ השקפה

יחידה שמטרתה לבסס את השימוש בייצוגים במהלך השקפה. 

למידה מהפרקטיקה מחייבת התבוננות בפרקטיקה. בהקשר של הוראה, המתבצעת מאחורי דלת הכיתה הסגורה, הדבר אפשרי בעיקר באמצעות ייצוגים, המביאים לתוך הקהילה את ההתרחשות הכיתתית. יחד עם זאת, שימוש בייצוגים מאתגר לעיתים קרובות מורים מובילים ומנחים כאחד. שימוש אפקטיבי בייצוגים דורש הן אווירה של פתיחות ואמון והן ידע ומיומנות.

היחידה כוללת הגדרה של מושג הייצוג, הסבר אודות חשיבות השימוש בייצוגים ותיאור תהליך העבודה עמם, תוך דגש על הבחנה בין תיאור לפרשנות. היא מזמנת למשתתפים אפשרות לתרגל את ההבחנה בין תיאור לפרשנות, ולהתנסות בניתוח מלא של ייצוג.

היחידה מיועדת למנחים הרוצים להרחיב את הידע והמיומנויות שלהם בשימוש בייצוגים.

0
705

הוספת תגובה:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *