יחידות לימוד מקוונות

טוב מראה עיניים: עבודה עם ייצוגים | יחידת לימוד מקוונת

מאת: מו"פ השקפה

יחידה שמטרתה לבסס את השימוש בייצוגים במהלך השקפה. 

למידה מהפרקטיקה מחייבת התבוננות בפרקטיקה. בהקשר של הוראה, המתבצעת מאחורי דלת הכיתה הסגורה, הדבר אפשרי בעיקר באמצעות ייצוגים, המביאים לתוך הקהילה את ההתרחשות הכיתתית. יחד עם זאת, שימוש בייצוגים מאתגר לעיתים קרובות מורים מובילים ומנחים כאחד. שימוש אפקטיבי בייצוגים דורש הן אווירה של פתיחות ואמון והן ידע ומיומנות.

היחידה כוללת הגדרה של מושג הייצוג, הסבר אודות חשיבות השימוש בייצוגים ותיאור תהליך העבודה עמם, תוך דגש על הבחנה בין תיאור לפרשנות. היא מזמנת למשתתפים אפשרות לתרגל את ההבחנה בין תיאור לפרשנות, ולהתנסות בניתוח מלא של ייצוג.

היחידה מיועדת למנחים הרוצים להרחיב את הידע והמיומנויות שלהם בשימוש בייצוגים.

0
1881