יחידות לימוד מקוונות

"מישהו לרוץ איתו": תפיסה אימונית לליווי אישי | יחידת לימוד מקוונת

מאת: מו"פ השקפה

יחידה שמטרתה לבסס תפיסת ליווי וכלי ליווי המקדמים תהליכי למידה והתפתחות של מורות מובילות.

הליווי האישי מהווה חלק מרכזי מהכשרת המורות המובילות. הוא נתפס על ידן כחשוב ולעתים חיוני לצורך מילוי תפקידן. ליווי אישי אפקטיבי מעוגן בתפיסה אודות תפקיד המלווה ומערכת היחסים שלה עם המורות, ומתבצע תוך שימוש במיומנויות וכלים לליווי.

היחידה מציעה את התפיסה האימונית כעוגן להבניית תפקיד המלווה. חלקה הראשון של היחידה כולל תיאור ותרגול של התפיסה האימונית, ולמידת מודל ה-GROW כבסיס לתכנון תהליך ליווי שנתי ומפגש ליווי בודד. חלקה השני עוסק במיומנות של שאילת שאלות כאמצעי לקידום תהליך הליווי.

היחידה דומה למודולת הליווי האישי שהועברה בנחשולים, ולכן אינה מומלצת למנחים שהשתתפו בה בקיץ שעבר.

0
1862