יחידות לימוד מקוונות

מכל תלמידי השכלתי: ניתוח תוצרי תלמידים | יחידת לימוד מקוונת

מאת: מו"פ השקפה

יחידה שמטרתה לקדם שימוש בעבודות תלמידים כייצוגים המאפשרים התבוננות בתהליכי למידה.

הנטיה הטבעית של תהליכי התפתחות מקצועית של מורים היא להתבונן במעשה ההוראה. אך זהו רק חלק מהתמונה; חשוב לא פחות להתבונן בלמידת התלמידים ובקשר בינה לבין ההוראה. שימוש בעבודות תלמידים כייצוג מאפשר זאת; עבודות התלמידים ממקדות את תשומת הלב בלמידה, ומאפשרות להגיע לתובנות על האופנים בהם ההוראה משפיעה על תלמידים שונים.

היחידה כוללת הסבר על חשיבות השימוש בעבודות תלמידים כייצוג, תהליך מוצע לניתוח תוצרי תלמידים בקהילה ומסגרת ניתוח הכוללת מימדים ספציפיים להתבוננות בתוצרי תלמידים. היא מזמנת למשתתפים אפשרות להתנסות בניתוח עבודות תלמידים בהתאם לתהליך ולמסגרת הניתוח שנלמדו.

היחידה מיועדת למנחים הרוצים להתחיל לעבוד עם ייצוגי עבודות תלמידים, או המעוניינים להעמיק בהיבטים הייחודיים לייצוגים אלה. מומלץ למנחים בעלי ניסיון בעבודה עם ייצוגים, או כאלה שנרשמו גם ליחידה עבודה עם ייצוגים.

0
2343