יחידות לימוד מקוונות

"רוצים להתערב?": הרחבת רפרטואר ההתערבויות של מנחי השקפה | יחידת לימוד מקוונת

מאת: מו"פ השקפה

יחידה שמטרתה גיוון והעשרת אופני ההתערבות העומדים לרשות מנחי השקפה.

רבים מאיתנו מכירים טכניקות התערבות כגון הקשבה, שאילת שאלות ושיקוף. למעשה, קיימים סוגים רבים נוספים של התערבויות, חלקם משמשים אל מול היחיד בקבוצה וחלקם מול הקבוצה כולה. סוגי ההתערבות השונים מתאימים לקידום מטרות שונות בהקשרים שונים.

היחידה כוללת הסבר על סוגי התערבויות שונים, על מטרותיהם ועל השימושים שלהם. היא מזמנת למשתתפים אפשרות להרחיב את מגוון ההתערבויות שלהם ואת הבחירה המושכלת בהתערבויות מקדמות.

0
1620