מחוז מרכז

מחוז מרכז היה החלוץ בהשקת מהלך "השקפה – מורים מובילים" שהחל בשנת תשע"ה.

מטרת המהלך במחוז היא קידום שיח פדגוגי פורה כמנוף לפיתוח מקצועי של מורים ולשיפור ההוראה והלמידה בכיתות. מאז השקתו, העקרונות והכלים לקידום שיח פדגוגי פורה משמשים מעגלים הולכים ומתרחבים של שותפים, ומשפיעים על טיב השיח לא רק בקהילות הלמידה אלא גם בבתי הספר ובמחוז כולו.

בשנת הלימודים תשע"ח פועלים במסגרת המהלך 225 מורים מובילים, המובילים קהילות למידה בכ-80 בתי ספר. המורים המובילים זוכים להנחיה קבוצתית ולליווי אישי של מורים מובילים ותיקים ומנחים מטעם המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן גוריון ומכון ברנקו וייס.

את מהלך השקפה במחוז מובילות גב' עמליה חיימוביץ', מנהלת המחוז, גב' גילה חראזי, מפקחת כוללת ורכזת השקפה וגב' רווית הרמן.

המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן גוריון, בהובלת פרופ' אדם לפסטיין וד"ר עליזה סגל, מלווה את המהלך ומובילה פיתוח ידע וכלים ומחקר.

 

תפיסת מהלך השקפה במחוז מרכז

מהלך השקפה במחוז מרכז מבוסס על ההבנה שהוראה היא תהליך מורכב, מסובך ובלתי צפוי. במהלך ההוראה, המורה נדרשת להתייחס לריבוי של נסיבות, צרכים ואילוצים, לפענח במהירות מידע רב ולפעול על פיו. לכן, הוראה טובה דורשת:

 • רגישות, המסייעת לזהות בעיה או הזדמנות שדורשות תשומת לב
 • פרשנות, המסייעת לנתח את המצב, את הגורמים לבעיה או להזדמנות ואת ההשלכות שלה
 • רפרטואר של טכניקות ואסטרטגיות הוראה, המאפשר גמישות של בחירה מתוך מגוון רחב של אפשרויות פעולה המוכרות למורה
 • שיקול דעת, באמצעותו ניתן להעריך את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ולבחור בחלופה המתאימה ביותר

הדרך לפתח ולשכלל יכולות אלה היא למידה מקצועית מתמשכת של מורות, תוך כדי שיתוף פעולה עם מורות עמיתות בקהילה מקצועית.

 

מהלך השקפה מקדם למידה של מורות באמצעות שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית. שיח פדגוגי פורה מאופיין בכך שהוא:

 • ממוקד בהוראה ובלמידה בכיתה
 • מעוגן בייצוגים עשירים של הוראה, למידה וחשיבה של תלמידים, ומשתמש בהם כדי לבסס את הדיון
 • מתמקד בבעיות, בסוגיות ובדילמות של הוראה ודן באופן ביקורתי בגורמים, בהשלכות ובדרכי הפעולה
 • נוקט עמדה חקרנית, שואף לתאר ולהבין טרם הערכה והצעת פתרונות.
 • כן ומאזן בין תמיכה רגשית-חברתית לאתגור של רעיונות
 • ממסגר בעיות באופן שמזמן פעולה
 • כולל נקודות מבט מרובות ומתח פורה ביניהן

                      

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים במהלך השקפה משתתפים בתהליכי הנחיה וליווי בהובלה משותפת של מורים מובילים ותיקים שהוכשרו לכך, ומנחים מטעם מכון ברנקו וייס. אופי הלמידה במסגרת המהלך הינו סדנאי וכולל ניתוח ייצוגים מהשטח, למידה של תכנים חדשים, התנסות בהנחיה ורפלקציה על ההנחיה . מסגרות הלמידה משתנות לאורך השנים:

 1. שנה א' – פיתוח מקצועי של 60 שעות במרכזי פסג"ה
 2. שנים ב' – ד'  – פיתוח מקצועי של 30 או 60 שעות לבחירת המורה

בנוסף, המורות המובילות זוכות לליווי אישי בבתי הספר, על ידי מדריכות מחוזיות שהוכשרו לכך במסגרת המהלך ותומכות בהן בהטמעת עקרונות המהלך ויישומם .

במהלך השנה האחרונה נוסף לשדרת מנהיגות הביניים תפקיד רפרנטית השקפה בית ספרית שאותו ממלאת  מורה מובילה , בוגרת המהלך, אשר רכשה מיומנויות וכלים להובלת קהילה והשתתפה באופן פעיל בקהילת הלמידה. הרפרנטית מהווה סמכות וכתובת מקצועית למורות המובילות בבית ספרה ואחראית על הפיתוח המקצועי שלהן .

תהליכי ההכשרה לא מסתיימים במורים המובילים. מנהלי בתי הספר בהם פועל המהלך משתתפים אף הם בקבוצות למידה, טרם כניסתם למהלך ובמהלכו. ההשתתפות בקבוצות הלמידה מאפשרת להם להכיר ולעשות שימוש בתפיסות ובכלים של המהלך, וכן להתמודד עם סוגיות ואתגרים ניהוליים  הכרוכים במימושו בבית הספר.

הצטרפות למהלך השקפה – מחוז מרכז

בתי ספר המעוניינים לפתח תהליכי שיח מקצועי פורה בקרב מוריהם, להובלת שינוי פדגוגי ולשיפור ההוראה בכיתות, מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה.

המנהלים אשר השתתפו בקבוצת עתודה ומבקשים להכנס למהלך מתבקשים להשיב לקול קורא המתפרסם על ידי המחוז במהלך חודש אפריל ודורש הרשמה באמצעות טופס מקוון.

מנהלים המבקשים להצטרף לקבוצת העתודה מתבקשים לפנות במייל לגילה חראזי או רוית הרמן

מחוז מרכז והמעבדה