השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

השקפה מחקרית 1 – מקבלת מרות לנקיטת פעולה: פיתוח מקצועי מיטבי

מאת: מו"פ השקפה

למה כדאי לך לקרוא?
"השקפה" בכלל והמורים המובילים בפרט מבקשים אפוא לחולל תמורה באופני הלמידה וההתפתחות המקצועית, וגם בתרבות הפרופסיונלית של מורי מערכת החינוך הישראלית. מהלך עמוק זה, שאנו נמצאים בתחילתו, אינו ייחודי למערכת החינוך הישראלית. המחקר והמעשה במערכות חינוך רבות עסוקים באתגר טיובה של ההוראה והלמידה והפיכתה למשמעותית דרך שינוי דפוסים ומאפיינים של הליכי הפיתוח המקצועי של המורים. במקומות רבים חלחלה ההבנה, כי פיתוח מקצועי מיטבי הוא כזה הפועל בהקשר עבודתו היומיומית של המורה; היוצא מתוך בעיות אותנטיות של המורים והמבוסס על נתונים וייצוגים מעבודתם; והמתאפיין בשותפות ובמעורבות פעילה של המורים בהליכי למידה ופיתוח פדגוגיים.

הגיליון מבסס את החשיבות של הפעלנות המורית ומציג את קהילות המורים כמסגרת המקדמת את הפעלנות שלה, השפעות חיוביות על הפיתוח המקצועי, ההוראה והלמידה. קריאת שלושת המאמרים העדכניים המובאים בגיליון ממקמת את פעולתנו בהקשר רחב, הן מחקרי-תאורטי והן מערכתי-גאוגרפי.
היא מאפשרת לגלות עד כמה המהלך המקומי שלנו נטוע בלִבה של מגמה עכשווית המעסיקה חוקרים ומערכות חינוך מובילים בעולם.

0
356