השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

פיתוח ידע ומסקנות בקהילת למידה

מאת: טל כרמי

מסקנות הן רכיב חיוני עבור קהילות למידה. הן קושרות בין הלמידה בקהילה להוראה בכיתה. כשקהילה מצליחה
לנסח מסקנות כך שיהיו ברורות לכל חבריה ויגדירו דרכי פעולה המבוססות על הסברים הגיוניים, היא מממשת את
פוטנציאל הלמידה המשותפת )התועלת הפוטנציאלית(. כשדבר זה קורה, חברי הקהילה יכולים להתקדם לעבר
יישום המסקנות, וזאת כדי לשפר בפועל את הוראתם )התועלת היישומית(.
אלא שניסוח מסקנות טובות מהווה אתגר. הניסיון מלמד שלעיתים קהילות מתקשות בניסוח מסקנות ברורות
ושמסקנות מוצלחות לא תמיד מיושמות ולכן לא בהכרח מובילות לשיפור ההוראה. כדי שחברי הקהילות ייהנו
מהתועלת הנובעת ממסקנות משותפות עליהם להיות אקטיביים בקידומן. אל להם לצפות שהמסקנות ינבעו "באופן
טבעי" מהדיון המשותף.

המאמר מבוסס על:

Horn, I. S., Garner, B., Kane, B. D., & Brasel, J. (2 017). A taxonomy of instructional learning opportunities in teachers’ workgroup conversations. Journal of Teacher Education, 68(1), 41-54.
Popp, J. S., & Goldman, S. R. (2 016). Knowledge building in teacher professional learning communities: Focus of meeting matters.Teaching and Teacher Education, 59, 347-359.

 

0
1182