השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

השקפה מחקרית 2 – קהילות חוקרות הוראה: מודלים לפיתוח מקצועי בקהילות מורים

מאת: מו"פ השקפה

למה כדאי לך לקרוא?
הגיליון הראשון של "השקפה מחקרית" ביסס את החשיבות של הפעלנות המורית והציג את קהילות המורים כמסגרת המקדמת פעלנות שלה השפעות חיוביות על הפיתוח המקצועי, ההוראה והלמידה. במרכזו של גיליון זה עומדות השאלות: מהו טיבה של העשייה בקהילות הלמידה? מהן התפיסות המנחות אותה? אילו מיומנויות וכלים תומכים במימושה? כמובן, לשאלות אלה אין "תשובה אחת נכונה". במערכות החינוך בארץ וברחבי העולם מתפתח מגוון רחב של תפיסות ויישומים של פיתוח מקצועי במסגרת של קהילות מורים. כבר בתום שנתו הראשונה של מהלך השקפה אנו עדים להתהוותם ולהתפתחותם של תפיסות שונות ויישומים מגוונים של עשייה במסגרת קהילות.

המאמר הפותח של הגיליון "קהילות למידה: נקודת הזינוק ללמידה מקצועית בבתי הספר ובכיתות" ( 2011, Miller & Lieberman ) ממצב קהילות למידה של מורים כמפתח ללמידה מקצועית בבתי ספר ובכיתות. המאמר סוקר עדויות מחקריות לתרומתן של קהילות, מזקק אופני פעולה המאפיינים קהילות מוצלחות ודן באתגרים הכרוכים ביישומן בהקשר הארגוני והתרבותי של בתי ספר ומערכות חינוך. תרומתו בהצגה התמציתית של מאפיינים גנריים של קהילות מוצלחות.

המשכו של הגיליון מתאר מודלים שונים של קהילות למידה. התיאור מובא באמצעות ראיונות עם חוקרים ואנשי מעשה השוקדים על פיתוחם ועל יישומם של מודלים אלה במערכת החינוך הישראלית ובמערכות חינוךברחבי העולם.

0
6279