השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

השקפה מחקרית 3 – מובילים מהשטח: סיפורי קהילות השקפה

מאת: מו"פ השקפה

למה כדאי לך לקרוא?
בגיליון הנוכחי בחרנו להביא לקדמת הבמה את העשייה של קהילות השקפה.

המאמר הפותח ממקם את ההתפתחות המקצועית של מורים בהקשר הרחב יותר של תרבות פרופסיונלית, ומתמקד בתרבות של מקצועיות משתפת (professionalism collaborative) הרווחת במערכות החינוך המובילות באיכות כוח ההוראה שלהן. תרבות זו יוצרת יחסים של הקבלה והדדיות בין התפתחות המורה כיחיד, התפתחות הקהילה המקצועית והתפתחות מקצוע ההוראה כולו. הדבר גם מדגיש את הצורך להתבונן בעשיית הקהילות באופן מערכתי, מתוך תפיסתן כמושפעות מהתרבות הפרופסיונלית בבתי הספר ובה בעת כמחוללות אותה.

לקראת הכנת הגיליון ביקרנו בתשע קהילות המשתייכות למחוזות הוותיקים במהלך השקפה — מרכז, חיפה וצפון. התמונה שנפרׂשה לעינינו בביקורים אלה, שאותה אנו מציגים לפניכם בגיליון זה, מרתקת; כל קהילה בפני עצמה משקפת סיפור התנסות של קבוצת מורים, ולעתים אף של בית ספר, הטומן בחובו שאיפות, הזדמנויות, חדוות עשייה, הצלחות ואתגרים הכרוכים בבניית הקהילה, בפיתוח המיומנויות המקצועיות של חבריה ובשינוי ההוראה בכיתות. יחדיו, הקהילות מציגות מדגם מתוך קשת העשייה הענפה של קהילות השקפה.

0
6322