השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

השקפה מחקרית 4 – נושא כלים

מאת: מו"פ השקפה

למה כדאי לך לקרוא?
מהלך השקפה – מורים מובילים צובר תאוצה. בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ח) הוא פועל בשמונה מחוזות של משרד החינוך וכולל כ-800 מורים מובילים וכ-5,000 מורים חברי קהילות בכ-350 בתי ספר ברחבי הארץ. הגליון מוקדש לכלים ולפרקטיקות המשתמשים את המורים המבובילים ואת המחוזות במסגרת מהלך השקפה ומקדמים את עקרונות המהלך, ובהם מקצועיות, שיתוף ותנועה הלוך ושוב בין מהלך ארצי בעל ליבה משותפת לבין אוטונומיה מחוזית.

0
1161