השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

השקפה מחקרית 5 – ראי ראי: מבעד לעדשת המחקר וההערכה

מאת: מו"פ השקפה

למה כדאי לך לקרוא?
הגיליון מוקדש לממצאי המחקרים ומחקרי ההערכה. בגיליון חמש כתבות המביאות ממצאים הקשורים להיבטים מרכזיים של מהלך השקפה: תהליכי שיח ותהליכים בין- אישיים בקהילות, תהליכי למידה וחקר בקהילות, התפתחות אישית ומקצועית של המורים המובילים, קהילות השקפה בהקשר הבית-ספרי ותפקיד מנהלי בתי הספר במהלך השקפה.

שותפויות מחקר-מעשה מזינות את עולם המעשה בידע תאורטי, במסגרות חשיבה, בכלים מבוססי מחקר ובממצאים ותובנות בעלי השלכה על המעשה החינוכי; לעולם המחקר הן מזמנות שאלות מן הפרקטיקה, שדה מחקר עשיר ויכולת השפעה רחבה […] אנו יכולים לחוש גאווה על המחויבות הרבה והעשייה המקצועית ועל ההשפעות הראשונות המסתמנות בקהילות עצמן, בכיתות ובחדרי המורים. בה בעת, הממצאים מסמנים את האתגרים שלפנינו […] אנו מעודדים אתכם להעמיק בממצאים, לדון בהם בפורומים שונים, לבחון את עשייתכם מולם ולאורם, להרהר במשמעותם, ובמידת הצורך גם לערער על הנעשה ולשנותו.

0
1052