השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

מנהיגים פדגוגיים מאמנים: בניית מסוגלות למנהיגות באמצעות שותפות GROW

מאת: חן טננבאום-דומנוביץ: עיבוד למאמר של ג'אן רוברטסון

עיבוד של נושאים המוצגים בספרה של ג'אן רוברסטון בנושא אימון להוראה.

Robertson, J.(2008). Coaching educational leadership .Building capacity through partnership. London: Sage

0
966