שותפים

פיילוטים

במסגרת המהלך אנו בוחנים ומקדמים מודלים חדשים ללמידה בקהילות מורים, בין השאר באמצעות שותפויות. בשנת הלימודים תשע"ט פועלים במסגרת המהלך שני פיילוטים – פיילוט מורים יזמים מובילים במחוז תל אביב ופיילוט עבודת דעת אותנטית במחוזות מנח"י ותל אביב.

תוכניות בתחומי ההכשרה והפיתוח המקצועי