רישום לכנס מעשה מרכבה: מנחי מורים מובילים במהלך השקפה