הרשמה לימי ראשית הקיץ תש"פ 2020

מנחים יקרים שלום,

אנחנו שמחים לפתוח את ההרשמה לימי ראשית הקיץ 2 – ימי למידה למנחי השקפה.

אמנם קיווינו לבלות אותם יחד בנחשולים, אבל אנחנו מאמינים שגם בפורמט החדש הימים האלה יזמנו למידה מעשירה וחווייתית, ואולי גם יעוררו מחשבות לגבי אופני ואופקי הלמידה החדשים שהתקופה הזו מאפשרת.

לימי הלמידה אנו משיקים 7 יחידות מקוונות ללימוד אישי, העוסקות בשלושת מרכיבי הליבה של תפקיד המנחה במהלך: למידה מהפרקטיקה, הנחיית קבוצות וליווי אישי. בעמוד זה תמצאו את תיאור כל היחידות, וכפתור להרשמה. מזמינים אתכם לבחור ביחידות המתאימות לכם.

שימו לב:

  • השלמת 2 יחידות מקוונות והשתתפות ב-3 מפגשים סינכרוניים נוספים תזכה את המעוניינים בגמול השתלמות בהיקף של 30 שעות.
  • ההרשמה ליחידות הלימוד תסגר ב-5.7.20.
  • השלמת כל יחידה דורשת 2-3 שעות של למידה אישית, הגשת מטלה מסכמת והשתתפות במפגש זום שמשכו שעה וחצי. מפגשי הזום יתקיימו בתאריכים 26-28.7.20.
  • היחידות יפתחו ללמידה ב-19 ליולי. אתם מתבקשים להשלים את הלמידה האישית והגשת המטלה עד ליום חמישי ה-23 ליולי.

מוזמנים לפנות אלינו בכל נושא, למייל: hashkafasupport@macam.ac.il

להתראות בימים המקוונים!

למידה מהפרקטיקה

יחידה שמטרתה לבסס את השימוש בייצוגים במהלך השקפה. 

למידה מהפרקטיקה מחייבת התבוננות בפרקטיקה. בהקשר של הוראה, המתבצעת מאחורי דלת הכיתה הסגורה, הדבר אפשרי בעיקר באמצעות ייצוגים, המביאים לתוך הקהילה את ההתרחשות הכיתתית. יחד עם זאת, שימוש בייצוגים מאתגר לעיתים קרובות מורים מובילים ומנחים כאחד. שימוש אפקטיבי בייצוגים דורש הן אווירה של פתיחות ואמון והן ידע ומיומנות. 

היחידה כוללת הגדרה של מושג הייצוג, הסבר אודות חשיבות השימוש בייצוגים ותיאור תהליך העבודה עמם, תוך דגש על הבחנה בין תיאור לפרשנות. היא מזמנת למשתתפים אפשרות לתרגל את ההבחנה בין תיאור לפרשנות, ולהתנסות בניתוח מלא של ייצוג.

היחידה מיועדת למנחים הרוצים להרחיב את הידע והמיומנויות שלהם בשימוש בייצוגים.

יחידה שמטרתה לקדם שימוש בעבודות תלמידים כייצוגים המאפשרים התבוננות בתהליכי למידה.

הנטיה הטבעית של תהליכי התפתחות מקצועית של מורים היא להתבונן במעשה ההוראה. אך זהו רק חלק מהתמונה; חשוב לא פחות להתבונן בלמידת התלמידים ובקשר בינה לבין ההוראה. שימוש בעבודות תלמידים כייצוג מאפשר זאת; עבודות התלמידים ממקדות את תשומת הלב בלמידה, ומאפשרות להגיע לתובנות על האופנים בהם ההוראה משפיעה על תלמידים שונים.

היחידה כוללת הסבר על חשיבות השימוש בעבודות תלמידים כייצוג, תהליך מוצע לניתוח תוצרי תלמידים בקהילה ומסגרת ניתוח הכוללת מימדים ספציפיים להתבוננות בתוצרי תלמידים. היא מזמנת למשתתפים אפשרות להתנסות בניתוח עבודות תלמידים בהתאם לתהליך ולמסגרת הניתוח שנלמדו. 

היחידה מיועדת למנחים הרוצים להתחיל לעבוד עם ייצוגי עבודות תלמידים, או המעוניינים להעמיק בהיבטים הייחודיים לייצוגים אלה. מומלץ למנחים בעלי ניסיון בעבודה עם ייצוגים, או כאלה שנרשמו גם ליחידה עבודה עם ייצוגים.

יחידה שמטרתה לקדם שימוש בצילומי שיעורים כייצוג המאפשר התבוננות עשירה ומקיפה על תהליכי ההוראה-למידה בכיתה.

צילומי שיעור מספקים את העדות העשירה ביותר לתהליכי ההוראה והלמידה בכיתות, אך אגב כך הם כרוכים בחשיפה רבה. מורים רבים נמנעים מלצלם את עצמם, וחשים לא בנוח לדון בצילום שיעור שלהם עם הקהילה. השימוש בצילומי שיעור מחייב מיומנות כמו גם רגישות ושמירה על כללי האתיקה. 

היחידה כוללת כלי לניתוח צילומי שיעור, המפרט ממדי התבוננות ושאלות מנחות, והדגמה של תהליך שלם של ניתוח, החל מבחירת ממדי ההתבוננות, דרך תהליך הצפייה, התיאור והניתוח, ועד לשלב הסקת המסקנות וגיבוש החלופות לפעולה. היא מזמנת למשתתפים אפשרות להתבונן בתהליך מתודי של ניתוח צילום שיעור ולהתנסות בו.

היחידה מיועדת למנחים הרוצים להעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בעבודה עם צילומי שיעור. מומלץ למנחים בעלי ניסיון בעבודה עם ייצוגים, או כאלה שנרשמו גם ליחידה עבודה עם ייצוגים.

הנחיית קבוצות

יחידה שמטרתה לשפר את היכולת של מנחי השקפה להתמודד עם התנגדויות העולות בקבוצה.

התנגדויות הן חלק בלתי נפרד מהתהליך הקבוצתי, ויחד עם זאת הן מקשות על המנחה ופוגעות ביכולת של הקבוצה להתקדם. התמודדות טובה עם התנגדויות דורשת מהמנחה קשב רב לעצמה ולקבוצה וניהול התהליך, ומאפשרת צמיחה והתקדמות של הקבוצה. 

היחידה כוללת הסבר רחב על סוגי התנגדויות, מקורותיהם והגורמים להן, ומתווה להתמודדות המנחה עם התנגדויות. היא מזמנת למשתתפים אפשרות לתרגל זיהוי התנגדויות והבנת הגורמים להן, ולהתנסות בשימוש במתווה להתמודדות עם התנגדויות.

היחידה דומה לסדנת ההתמודדות עם התנגדויות שהועברה בנחשולים בקיץ שעבר, ולכן אינה מומלצת למנחים שהשתתפו בה.

יחידה שמטרתה גיוון והעשרת אופני ההתערבות העומדים לרשות מנחי השקפה.

רבים מאיתנו מכירים טכניקות התערבות כגון הקשבה, שאילת שאלות ושיקוף. למעשה, קיימים סוגים רבים נוספים של התערבויות, חלקם משמשים אל מול היחיד בקבוצה וחלקם מול הקבוצה כולה. סוגי ההתערבות השונים מתאימים לקידום מטרות שונות בהקשרים שונים.

היחידה כוללת הסבר על סוגי התערבויות שונים, על מטרותיהם ועל השימושים שלהם. היא מזמנת למשתתפים אפשרות להרחיב את מגוון ההתערבויות שלהם ואת הבחירה המושכלת בהתערבויות מקדמות. 

יחידה שמטרתה הגברת המודעות ויכולת ההתמודדות של מנחים עם חסמי שיח אופייניים. 

הנחת העבודה של מהלך השקפה היא שדיון מקצועי מעמיק ופורה בקהילות מורים תורם לשיפור ההוראה והלמידה בכיתות. אבל כל מי שהתנסתה בכך יודעת שלא קל לנהל שיחה מקצועית פורייה. אחד הקשיים הוא הופעתם של 'חסמי שיח', דפוסים טיפוסיים המעכבים את יכולת הקבוצה לקיים דיון פורה ומקדם.

היחידה מסבירה מהם חסמי שיח ודנה בארבעה חסמים טיפוסיים – בדרכים לזהות אותם, בהשפעתם על השיח ובמהלכי הנחיה אפשריים על מנת להתמודד עמם. היחידה מזמנת התנסות בזיהוי חסמי שיח ובתכנון פעולות ההנחיה ביחס אליהם.

יחידות הלמידה מספר 4 ו-5 פותחו בשיתוף עם לילך ינאי, מנחת קבוצות ומכשירת מנחי קבוצות.

ליווי אישי

יחידה שמטרתה לבסס תפיסת ליווי וכלי ליווי המקדמים תהליכי למידה והתפתחות של מורות מובילות.

הליווי האישי מהווה חלק מרכזי מהכשרת המורות המובילות. הוא נתפס על ידן כחשוב ולעתים חיוני לצורך מילוי תפקידן. ליווי אישי אפקטיבי מעוגן בתפיסה אודות תפקיד המלווה ומערכת היחסים שלה עם המורות, ומתבצע תוך שימוש במיומנויות וכלים לליווי.

היחידה מציעה את התפיסה האימונית כעוגן להבניית תפקיד המלווה. חלקה הראשון של היחידה כולל תיאור ותרגול של התפיסה האימונית, ולמידת מודל ה-GROW כבסיס לתכנון תהליך ליווי שנתי ומפגש ליווי בודד. חלקה השני עוסק במיומנות של שאילת שאלות כאמצעי לקידום תהליך הליווי.

היחידה דומה למודולת הליווי האישי שהועברה בנחשולים, ולכן אינה מומלצת למנחים שהשתתפו בה בקיץ שעבר.