למידה מהפרקטיקה

משוב דיאלוגי

מודל לשיחת משוב דיאלוגית כיצד ניתן לחקור את הפרקטיקה וללמוד מתוך ההוראה בכיתות? כיצד ניתן לפרש מה

מסגור ומסגור מחדש

מסגור ומסגור מחדש מהו מסגור? מסגור הוא ארגון של חלקים ופיסות לכלל מסגרת חשיבה והתבוננות שתיצור הגיון

עבודה עם ייצוגים

 Representations of Practice מהו ייצוג? ייצוג הוא כל תיעוד של עבודת המורה בכיתה המשמש להצגה מחוץ לכיתה