בלוג

במעגל משתפרים: רשמים מהתנסות בסדנת מחזורי למידה

מאת: חן טננבאום-דומנוביץ

שיפור למידה באופן מחזורי

בקהילות השקפה אנחנו מתמקדים בשני נושאים מרכזיים – כינון של תרבות למידה משותפת וחקר ושיפור ההוראה. אחד התהליכים המאפשרים חקר ושיפור הפרקטיקה הוא מחזור למידה. במסגרת קורס הכשרת מנחות מורות מובילות של מהלך השקפה שאורגן על ידי המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן גוריון, התקיימה סדנה שהתמקדה כולה בתהליך של מחזור למידה. הסדנה היוותה התנסות מרוכזת ומואצת בתהליך זה. הריכוז וההאצה היוו אתגר מצד אחד, אבל גם חוויה אינטלקטואלית ורגשית למיטיבי הלכת.

את הסדנה הנחו ד"ר דנה ודר-וייס, ד"ר איילת בכר וד"ר טלי אדרת-גרמן, שהציגו לנו בתחילת היום את המודל של מהלך מחזור למידה. מחזור למידה הוא תהליך שכולל מספר שלבים: לימוד, תכנון, התנסות, רפלקציה, הגדרה מחודשת.

התהליך של מחזור למידה מאפשר למורות להעמיק בחקירה של נושא אחד לאורך כמה מפגשים – לבחון אותו מהיבטים שונים, לתרגם יחד את התובנות מהלימוד בצוות לפעולות הוראה ולבחון את השפעתן של פעולות אלו על התלמידים בכיתה.

תחילת התהליך: 1. לימוד  2. תכנון

לצורך ההתנסות במחזור הלמידה התחלקנו לשלוש קבוצות קטנות. על הקבוצה שבה הייתי חברה הוטלה המשימה ללמוד על תיאוריית ההכוונה העצמית (SDT) ולפתח מערך הנחיה שיעזור למשתתפות לעבד את התיאוריה מתוך הפרספקטיבה של הלומדים. הקדשנו כמה דקות לקריאת דף ההסבר על התיאוריה. כשהרגשנו שאנחנו מבינים מה אנחנו אמורים ללמד (ספוילר: עוד כמה דקות של למידה לא היו מזיקות לנו), התחיל דיון בינינו איך עושים את זה. היינו חמישה אנשים ובחדר היו בערך שמונה דעות בנוגע לשאלה מה צריך להעביר ואיך צריך לעשות את זה. מישהי הציעה ומישהי פסלה, מישהו הוסיף ומישהי חידדה. קו מחשבה התחיל ואז נקטע ושוב חזר והתפתל ובסוף הזמן שהוקצב לנו היה בידינו דף תכנון של מערך הנחייה מלא – הגדרנו את נושא הפעילות ואת המטרה, תכננו מה יהיה בכל חלק של המערך וכמה זמן זה ייקח, חשבנו על האתגרים הצפויים ועל איך נתמודד איתם וחילקנו בינינו את העבודה – מי מנחה ומי עוזר לה ומתי. החלק הזה של היום היווה למעשה שני מרכיבים  במהלך של מחזור למידה: 1. לימוד והגדרת מטרה או אתגר משותף 2. תכנון מהלך הוראה.

3. שלב ההתנסות

החלק השני של הסדנה היווה  מרכיב שלישי במהלך של מחזור למידה – התנסות בכיתה ותיעוד. לצורך כך, נפגשנו שוב שלוש הקבוצות  וכל קבוצה בתורה, העבירה את מהלך ההנחיה שתכננה. כל יחידת הנחייה כזו צולמה במצלמת וידאו ובסופה של כל יחידת הנחיה התבקשו המשתתפים כולם (הן אלו שהיו בקבוצה שתכננה והן אלו שלא) למלא דף רפלקציה על המהלך שתוכנן.

כל יחידות ההנחיה עסקו בנושא המוטיבציה, אך כל יחידה הציגה זווית אחרת של הנושא – אנחנו ביססנו את המהלך שלנו על המשגה תיאורטית, קבוצה שנייה התבססה על ממצאי מחקר ואילו הקבוצה השלישית התבססה על חקר מקרה והביאה תמלול של ישיבת צוות. היחידות שהועברו היו שונות מאוד זו מזו, אך חוט השני התמטי שעבר לאורכן אפשר נקודת אחיזה.

כאמור, בסוף כל יחידת הנחיה נדרשנו לעצור, להתבונן לאחור ולמלא דף רפלקציה (דף א, דף ב)– הרפקלציה נגעה גם בשאלות של תכנון אל מול ביצוע וגם בשאלות של קידום הלמידה וקידום שיח פדגוגי פורה. העצירה לרפלקציה, אפשרה זמן לנשימה ולאתחול מחדש של המערכת לקראת היחידה הבאה. אבל יותר מהכל  – היה לרפלקציה חלק משמעותי בהמשך היום.

לאחר ארוחת צהריים קלה והרבה קפה חזרנו לחלקו האחרון של היום.

סגירת מחזור הלמידה: 4. רפלקציה  5. הגדרה מחדש

חלקו האחרון של היום עסק בשני המרכיבים הנוספים במהלך של מחזור למידה: 1. רפלקציה על ההתנסות המתועדת 2. הגדרה מחדש של האתגר בהוראה ושכלול דרכי פעולה. לצורך כך, חזרנו לקבוצות העבודה הקטנות שאיתן תכננו את מהלך ההנחיה.

הרפלקציה התבססה על שני גופי ראיות מרכזיים – דפי הרפלקציה שמילאנו אנחנו ושמילאו מי שהשתתפו במערך ההנחיה שתכננו וקטע הוידאו שבו תועד מהלך ההנחיה עליו הייתה אחראית הקבוצה שלנו. לשם ניתוח קטע הווידאו התבססנו על מתווה השיחה העוסק בחקר מקרה מצולם במחזור למידה.

על מנת למקד ולהבהיר את הסוגיה שבה אנחנו רוצים לדון, פנינו אל דפי הרפלקציה שמולאו לאחר יחידת ההנחיה שלנו. מתוך הכתוב בהם, הבנו שהבעיה העיקרית במערך ההנחיה שלנו הייתה שלא היה דיון מעמיק. צפינו בווידאו וראינו שאכן דיון כזה לא התקיים. כדי להבין מדוע, חזרו אל דף התכנון שלנו מתחילת היום. גילינו שדיון מעמיק בכלל לא היה מטרה שהצבנו לעצמנו… מכיוון שזו לא הייתה מטרה, בכלל לא תכננו שאלות לדיון – אם לא הוצבה מטרה ולא נוסחו שאלות גם דיון מעמיק לא יהיה.

ניסינו להבין זאת ברובד עמוק יותר – מדוע לא תכננו דיון מעמיק? אחת התובנות המרכזיות שעלתה הייתה שלא הרגשנו בטוחים מספיק בידע שלנו סביב המושגים התיאורטיים שנדרשנו להסביר – קראנו את הדף בחטף, לא ערכנו למידה מסודרת ודיון מעמיק סביב המושגים. איך נערוך דיון מעמיק כאשר אנחנו לא מבינים מספיק טוב על מה אנחנו מדברים? הרי עומק, דורש מאתנו ידע. כאשר חשבנו על שכלול המהלך שהובלנו, התמקדנו בעיקר בהבנה כי היינו צריכים ללמוד את התיאוריה והמושגים לעומק ולחשוב על שאלות לדיון.

לאתר המעבדה לחקר הפדגוגיה

התבוננות מסכמת על היום

 כדי לסכם ולהתבונן ביחד על היום כולו, התאספנו שוב ביחד כל שלוש הקבוצות. כל קבוצה הביאה מהתובנות שלה וביחד ניסינו לדון בשאלה עד כמה קהילות אכן מבצעות מחזורי למידה במהלך המפגשים שלהן. מתוך תפיסה, שמחזורי למידה ראוי שיתקיימו, דנו בשאלה האם וכיצד לשלב את מחזור הלמידה בהכשרת המורים המובילים – אפשרות אחת היא דגם הסימולציה שבו התנסינו – שהוא מכווץ ואינטנסיבי. דיברנו על המלאכותיות שלו מצד אחד ומצד שני על ההדגמה המאוד מרוכזת וברורה של מחזור הלמידה. מן הצד השני, הוצבה האפשרות של מחזור למידה ארוך יותר, שיוכל להיות מבוסס על התנסויות אותנטיות בשדה. תובנה נוספת שעלתה הייתה הצורך בידע ובזמן למידה על מנת ליצור דיון מעמיק. מתוך כך, עלתה גם השאלה האם מעגל מחזור הלמידה הוא מעגל סגור שמייצר ידע מתוך עצמו,  או מעגל שיש בו פתח "להזרמת" ידע חדש.

זה היה יום אינטנסיבי מאוד, אבל לפחות בשבילי, הוא איפשר עצירה והתבוננות על דרכי הפעולה שלי: היכולת לבנות מערך למידה בצוות, הצורך בהגדרת מטרות בהירות, הצורך בהשהיה לשם למידה והבנה. אין לי ספק שאם היינו מבצעים את מערכי ההנחיה שלנו שוב, לאחר תכנון מחודש, הם היו טובים בהרבה.

0
1357