סקירות

קהילות למידה מקצועיות למורים

מאת: מוגש לד"ר ניר מיכאלי - נכתב על ידי: ד"ר יערית בוקק-כהן, ניהול ועריכה: ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע.

 

מטרת הסקירה היא להציג מודלים שונים של קהילות למידה מקצועית למורים המוטמעים במקומות שונים בעולם, ונכללות בה מדינות בעלות תרבויות שונות וכן קהילות העוסקות במקצועות לימוד שונים ומגוונים. בסקירה מתוארים הרקע להופעת קהילות אלו, הגדרת המונח "קהילה מקצועית למורים", מאפייני המודלים והדגשים הייחודיים בכל אחד מהם.

בהמשך הסקירה מוצגים המודלים בטבלה השוואתית, בשמונה פרמטרים, ומהם ניתן ללמוד על ההבדלים ביניהם בדגשים, במטרות השיח הפדגוגי ותהליך הלמידה ובתוכניהם, וכן על דרכי הפעולה של כל קהילה וההקשר המוסדי והגיאוגרפי שבו היא פועלת.

הסקירה מסתיימת בפרק נרחב הכולל המלצות מעשיות לבניית קהילה מקצועית למורים וניהולה ביעילות ובאפקטיביות, בהסתמך על מחקרים שבחנו מודלים של קהילות למידה. מחקרים אלו הניבו גם תובנות חשובות על אודות גורמים שונים המהווים חסמים לתפקוד מיטבי של הקהילה ומקורות לקושי, העלולים לפגוע בפעילות הקהילה ותפוקותיה, ויש לתת עליהם את הדעת בעת תכנון הקמתה של קהילה מקצועית למורים.

 

0
1746

סקירות

קהילות למידה מקצועיות למורים

מטרת הסקירה היא להציג מודלים שונים של קהילות למידה מקצועית למורים, בסקירה מתוארים הרקע להופעת קהילות אלו, הגדרת המונח "קהילה מקצועית למורים"…

0
1746

סקירות

מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

מהלך השקפה – מורים מובילים, מהיכן הכל התחיל? מרעיון למסמך הבנות שהוליד את מהלך היישום הארצי החל משנ"ל תשע"ו

0
2240