כיצד מעודדים תלמיד להשתתף בשיח הכיתתי

כיצד מעודדים תלמיד להשתתף בשיח הכיתתי